Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

SI - mentorsverksamhet

Bättre studieresultat genom gruppdiskussioner

"Supplemental Instruction" eller samverkansinlärning går ut på att intresserade kursdeltagare regelbundet diskutera kursinnehållet med SI-ledare. SI-verksamheten kompletterar den ordinarie undervisningen och riktar sig till studenter på "traditionellt svårare" kurser.

Bättre studieresultat

SI stöttar studenter i studierna genom att förbättra förståelse för kursinnehållet och förhindra kursavhopp. SI ska även hjälpa studenterna att uppnå ett godkänt studieresultat och stärka prestationer oavsett tidigare erfarenheter, bakgrund eller kunskaper.

SI erbjuds till alla studenter på kurser där det används. På Rättssociologiska institutionen används samverkansinlärning just nu på RÄSA03 Rättssociologi: Grundkurs. Deltagandet är frivilligt.

SI-möten

Mötena organiseras och leds av SI-ledaren som är en student som tidigare läst den kursen, genomfört den med gott resultat och gått vidare i ämnet. Ledarna får utbildning i metoder och strategier för SI, planerar och samlar studenterna på schemalagda SI-möten en gång i veckan i anslutning till en föreläsning.

SI-ledarna har kunskap om kursen men de har inte samma roll som läraren, utan fungerar som samtalsledare. På SI-mötena diskuteras vanligtvis komplicerade begrepp, frågeställningar och problem i kursinnehållet och litteraturen. Det är de deltagande studenterna själva som sätter agendan för SI-mötena.

För att du ska känna dig trygg i diskussionerna och övningarna brukar större grupper delas upp.


För dig som vill arbeta som SI-ledare

Är du intresserad av att arbeta som SI-ledare ska du kontakta ansvarig studievägledare Anette Salling (anette [dot] salling [at] soclaw [dot] lu [dot] se). Du ska vara intresserad av pedagogik och ledarskap, tycka om att arbeta i grupp och dela med dig av dina kunskaper. Dessutom ska du vilja lära dig att få studenter engagerade och motiverade i sina studier.

Vad innebär det att arbeta som SI-ledare?

Tillsammans med en grupp om 10-15 studenter använder du olika metoder för att hjälpa studenterna att bearbeta det som tagits upp av läraren på föreläsningar. Är ni flera SI-ledare på samma kurs planerar, förbereder och genomför ni SI-passen gemensamt.

Som SI-ledare fungerar du som gruppledare och får studentgruppen att reflektera över viktiga begrepp, teorier och kurslitteratur samt hjälper till att skapa diskussion och lösa problem. Det är viktigt att du som söker till att arbeta som SI-ledare har möjlighet att vara det under minst två terminer.

Som SI-ledare får du timarvode och dessutom:

  • ledarskapskunskaper
  • fördjupad förståelse för ämnet
  • träning att prata inför grupp
  • möjlighet till nya kontakter med studenter, lärare och övriga SI-ledare
  • en känsla av samhörighet inom ämnet
  • erfarenheter som är eftertraktade i arbetslivet
  • ett arbetsintyg

Du får också, inför SI-arbetet, gå en SI-ledarutbildning arrangerad av Europeiskt centrum för SI-PASS vid Lunds universitet. Där får du lära dig allt du behöver för att bli en bra SI-ledare.