Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Jämställdhet och lika villkor

Arbetet med jämställdhet, likabehandling och mångfald på universitetet och på vår institution

På Rättssociologiska institutionen är ambitionen att studenter och personal ska spegla omvärlden. Vår ambition är att ta tillvara på den mångfald av olika erfarenheter och bakgrunder som finns för att berika utbildning och forskning i ämnet rättssociologi. Alla ska ha lika möjligheter att mötas och bemötas på Rättssociologiska institutionen utifrån sina egna individuella egenskaper och förutsättningar. Att slå vakt om alla människors lika värde ger möjligheter för alla att utvecklas efter sin egen förmåga och sina egna val. Här jobbar vi målinriktat och kontinuerligt för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Jämställdhetsarbetet på Rättssociologiska institutionen utgår ifrån en arbetsgrupp inom systematiskt arbetsmiljöarbete. Gruppen undersöker och åtgärdar eventuella risker i arbetsmiljön på institutionen. Arbetsgruppen för jämställdhet, likabehandling och mångfald är sedan en tid integrerad i gruppen för systematiskt arbetsmiljöarbete.

Läs mer om systematiskt arbetsmiljöarbete på Lunds universitet.


Mer information

Information om arbetsmiljö vid Samhällsvetenskapliga fakulteten

Lunds universitets sidor om jämställdhet och lika villkor

Rättssociologens grupp för systematiskt arbetsmiljöarbete

Prefekt:
Anna Lundberg

Studierektor, grundutbildning:
Anna Sonander

Studierektor, forskarutbildning:
Ida Nafstad

Skyddsombud:
Anette Salling
Lisa Schmitz

Studentombud:
sso [dot] soclaw [at] samvetet [dot] lu [dot] se (Linnéa Dahl Edlund)