Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Vanligaste frågorna

Vanliga frågor och svar till studievägledaren

Vad kan jag använda fristående kurser till?

Du kan skapa en så kallad generell examen med hjälp av fristående kurser (Filosofie kandidat-/magister-/masterexamen). Till skillnad från program, ger fristående kurser en möjlighet att utforma en unik utbildning där du efter eget huvud väljer att plocka ihop de ämnen du är intresserad av och som kan ge dig den kunskapsprofil du söker och tror dig behöva på arbetsmarknaden.

Vilka regler gäller när jag ska sätta samman en examen?

  • En Filosofie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng (=120 gamla poäng) varav minst 90 hp ska vara i ett så kallat huvudämne där det ska ingå ett examensarbete om 15 hp. Resterande poäng kan utgöras av i princip vilket/vilka andra ämnen som helst.
  • Filosofie magisterexamen är en ettårig påbyggnad om 60hp ovanpå kandidatexamen. För den nya magisterexamen ställs krav på att vissa av kurserna ska ligga på så kallad ”avancerad nivå”. I denna examen ska bl a ingå examensarbete om 15hp.
  • Masterexamen är en tvåårig påbyggnad på kandidatexamen som också ställer vissa krav på kurser på avancerad nivå. I examen ska bl a ingå examensarbete om 30hp. Masterexamen kan antingen läsas inom ramen för särskilda masterprogram eller plockas ihop av fristående kurser.
  • Den som tidigare tagit ut en magisterexamen, kan bygga på med ytterligare kurser för att ta sig till en masterexamen. Om man tagit den gamla typen av magisterexamen (240hp/160p), görs en bedömning i det enskilda fallet av hur stor del av innehållet i magisterexamen som kan tillgodoräknas som kurser på avancerad nivå.
  • I examen kan endast ingå hela avslutade kurser.
  • Kurser från flera lärosäten kan ingå – man ansöker om sitt examensbevis vid det lärosäte där man läst sin sista kurs som ska ingå i examen.
  • Ansökan görs elektroniskt via studentportalen. Din ansökan behandlas av Examensavdelningen vid Lunds universitet. Har du frågor om din examen kan du kontakta examensavdelningen via lu.se/studera/examen-och-karriar/ansok-om-examen.

Mer information om de olika typerna av examina på:
Examensavdelningens hemsida

 

Jag har registrerat mig på en kurs som jag inte påbörjat och inte kommer att kunna gå denna termin – vad ska jag göra?

Du kontaktar omgående institutionens studievägledare för att anmäla tidigt avbrott (inom tre veckor efter kursstart) på kursen. Ett tidigt avbrott registreras i Ladok, vilket gör det möjligt för dig att söka och gå kursen en annan termin. Om man inte påbörjat kursen (ej fått resultat från delkurs inrapporterat i Ladok), har man i princip förbrukat sin chans att gå kursen om man inte anmäler avbrott.

Jag vill fullfölja en kurs som jag påbörjat men inte slutfört under en tidigare termin – hur gör jag?

Om kursen fortfarande har samma kurskod/kursplan, kan den inte sökas igen. Du tar istället kontakt med vår studievägledare som i mån av plats på kursen, och om det i övrigt är möjligt, ser till att du blir omregistrerad. Om kursen har ändrat kurskod/kursplan, kontaktar du även då studievägledaren för att höra om det finns någon möjlighet att slutföra kursen.

Jag har klarat kursen - varför har mina poäng inte rapporterats in i Ladok?

Att poängen inte har registrerats i Ladok kan också bero på att du saknar en eller flera obligatoriska moment. Ofta registreras inte slutresultatet på en kurs i Ladok förrän alla obligatoriska moment är avklarade. Har du haft särskilda skäl till att du inte har gjort ett obligatoriskt moment så kan du bli beviljad att få genomföra momentet genom att besvara en eller flera kompletteringsuppgift/-er.

Jag har läst rättssociologi vid annat lärosäte – kan jag läsa vidare i Lund?

Ämnet rättssociologi ges endast av Lunds universitet i Sverige. Om du har läst rättssociologi eller motsvarande vid annat lärosäte kan det i vissa fall vara behörighetsgivande, alternativt kunna tillgodoräknas som en delkurs. Kursernas innehåll och uppbyggnad kan dock skilja sig åt mellan de olika lärosäten. Därför bör du kontakta studievägledaren för att få en behörighetsbedömning. Som underlag för behörighetsbedömningen beds du maila/skicka dokumentation för dina tidigare kurser i form av kursplaner, litteraturlistor samt Ladokutdrag till studievägledaren. Vid registreringstillfället i samband med kursstart visar du dessutom upp din behörighet genom ett Ladok-utdrag (i original och underskrivet av tjänsteman).