Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Termin 3

Hösttermin

Kriminologiprogrammets tredje termin: SOCA83 eller RÄSA23

Termin 3 består av en valbar fördjupning av antingen sociologi eller rättssociologi.

Välj mellan dessa kurser:

Sociologi

Fortsättningskurs i kriminologi, 30 hp (SOCA83)

Du får fördjupade kunskaper i kriminologins historia, centrala texter samt kriminologiska fält och problem. Vi tittar även på olika kriminologiska studier och diskuterar vetenskapsteoretiska och metodologiska aspekter av dessa. Eftersom kursen ställer högre krav på självständighet, avgränsning, analytisk skärpa och originalitet fördjupar du även din analytiska kompetens. Kursen avslutas med författandet av ett vetenskapligt arbete i ett valfritt kriminologisk ämne.

Kursen läses på Sociologiska institutionen.

För kursplan och litteratur, se Sociologens webbplats.

Rättssociologi

Fortsättningskurs - Utvärdering, 30 hp (RÄSA23)

Kursen riktar sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper i rättssociologins nationella och internationella inriktningar, vetenskapsteori och modern samhällsvetenskaplig teori- och metod. Därutöver kommer du att få lära dig att analysera samhällsföreteelser utifrån ett rättssociologiskt perspektiv och under handledning göra forskningsetiska bedömningar. Kursen avslutas med en rättssociologisk utvärdering som planeras och rapporteras såväl skriftligen som muntligen.

Se kursplan, litteratur och schema här