Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Rättssociologiska perspektiv på barnkonventionen och barns rättigheter

Grundnivå | Höstterminen | Halvfart | Distanskurs utan fysiska möten

RÄSA15, Rättssociologiska perspektiv på barnkonventionen och barns rättigheter, 7,5 högskolepoäng

  • Föreläsningar, seminarium och muntlig examination sker online via Zoom enligt schema. Seminarierna och den muntliga examinationen är obligatoriska för alla studenter.

Den 1 januari 2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter lag i Sverige. Barnkonventionen har varit central i Sveriges utveckling av barnrätt under många år, men vi har ändå fått kritik av FN:s barnrättskommitté flera gånger eftersom vi inte följer barnkonventionen i tillräcklig utsträckning.

Barnkonventionen är i många avseenden allmänt hållen, för att kunna tillämpas i olika länder och kontexter. Konventionen ska utgöra utgångspunkt för beslut som rör såväl grupper av barn som enskilda barn. Detta leder till stora utmaningar för de som arbetar utifrån barnkonventionens mål och syfte (men även annan lagstiftning).

I den här kursen får du grundläggande kunskap om barnkonventionens innehåll och utvecklingen av barns rättigheter men även de professionella aktörernas möjligheter att omsätta lagen i handling. Du kommer konstruktivt och kritiskt att reflektera över skillnaden mellan barnkonventionen (och annan lagstiftning) och dess syfte, hur rättigheter omsätts i praktiken och hur barns rättigheter beaktas i Sverige. Vi diskuterar även de olika sammanhang där barnkonventionen utövas, det handlings- och tolkningsutrymme som professionella aktörer möter när barnkonventionen ska ställas i relation till andra konventioner och lagar samt andra påverkansfaktorer som kan förekomma i praktiken.

 

Kursplan för RÄSA15 (PDF, ny flik)

Litteraturlista för RÄSA15 höstterminen 2024 (PDF, ny flik)