Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tenta eller examination - regler och rutiner

Skriftlig salstentamen på Rättssociologiska institutionen - följande regler gäller:

 1. För att tentera på en kurs måste du vara registrerad innevarande termin. Har du varit registrerad på kursen tidigare termin/er måste du omregistrera dig. Om du skall omtentera eller tentera vid annan tidpunkt än ordinarie tentamenstillfälle efter avslutad undervisning måste du alltid anmäla dig till varje tentamenstillfälle du avser att delta i. Du ska anmäla dig via Studentportalen (StiL) senast 4 arbetsdagar före tentamen. Om du inte anmält dig i tid har du endast möjlighet att skriva tentamen i mån av plats och tillgång till tentamen
   
 2. Skrivningen börjar alltid på exakt angivet klockslag (ingen akademisk kvart). Försök vara på plats i god tid före skrivningens början. Du får inte lämna skrivningslokalen förrän tidigast en timme efter skrivningens början. Legitimation skall vara kontrollerad innan du får lämna lokalen. Skrivningen skall lämnas in oavsett om du svarat på frågorna eller inte. En timme efter påbörjad skrivning stängs dörrarna för insläpp. Undantag från detta kan meddelas av kursföreståndaren.
   
 3. Som student måste du ovillkorligen följa skrivningsvaktens anvisningar när det gäller din placering i skrivsalen, placering av väskor och ytterkläder m.m.
   
 4. Du ska ha med dig giltig fotolegitimation/Lu-kort. Har du inte med dig giltigt fotolegitimation/Lu-kort har du ingen rätt att tentera.
   
 5. Mobiltelefon och annan teknisk utrustning är förbjudna under skrivningen. Det är tillåtet att ha med sig förfriskningar. Undantag från detta kan meddelas av lärarna.
   
 6. Din lärare skall i god tid upplysa dig och skrivningsvakten om vilka hjälpmedel du får använda vid en skrivning t.ex. lagtexter. De hjälpmedel som är tillåtna på en viss tentamen finns angivna på skrivningen. Kladdpapper tillhandahålls av institutionen. Penna och suddgummi tar du med själv.
   
 7. Skrivningsvakten meddelar när du får påbörja skrivningen. Fyll i uppgifterna på omslaget: kurs, datum, namn, personnummer. Läs igenom lärarens instruktioner på tentan.
   
 8. Skrivningsansvarig lärare infinner sig oftast en gång under skrivningens gång (OBS! ej vid omtentamen).
   
 9. Skrivningsvakten meddelar när 10 minuter av skrivningstiden återstår. Vid meddelande om att skrivtiden är slut skall du omedelbart lämna in din skrivning. Lämnas inte skrivningen inom angivet tid riskerar du att den inte beaktas. Kontrollera att du fyllt i uppgifterna på omslaget: kurs, datum, namn, personnummer, antal inlämnade ark.
   
 10. Har du några frågor – vänd dig till skrivningsvakten.