Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Rättssociologisk fortsättningskurs

Grundnivå | Höstterminen

RÄSA23, Rättssociologi: Rättssociologisk fortsättningskurs, 30 högskolepoäng

RÄSA23 Rättssociologi: Fortsättningskurs, 30 hp. Kursen riktar sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper i rättssociologins nationella och internationella inriktningar, vetenskapsteori och modern samhällsvetenskaplig teori- och metod.

Därutöver kommer du att få lära dig att analysera samhällsföreteelser utifrån ett rättssociologiskt perspektiv och under handledning göra forskningsetiska bedömningar. Kursen avslutas med en rättssociologisk utvärdering som planeras och rapporteras såväl skriftligen som muntligen.

Kursen bygger på RÄSA03 Rättssociologi: Grundkurs, 30 hp och kan läsas som fristående kurs samt är valbar termin 3 på Kandidatprogrammet i Kriminologi där den då utgör en av de valbara huvudområdena.
 


Kursplan för RÄSA23 (PDF, ny flik)

Litteratur för RÄSA23 höstterminen 2022 (PDF, ny flik)

 

Ansök via lu.se