Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Rättssociologisk fortsättningskurs

Grundnivå | Höstterminen

RÄSA23, Rättssociologi: Rättssociologisk fortsättningskurs, 30 högskolepoäng

RÄSA23 Rättssociologi: Fortsättningskurs, 30 hp. Kursen riktar sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper i rättssociologins nationella och internationella inriktningar, vetenskapsteori och modern samhällsvetenskaplig teori- och metod.

Därutöver kommer du att få lära dig att analysera samhällsföreteelser utifrån ett rättssociologiskt perspektiv och under handledning göra forskningsetiska bedömningar. Kursen avslutas med en rättssociologisk utvärdering som planeras och rapporteras såväl skriftligen som muntligen.

Kursen bygger på RÄSA03 Rättssociologi: Grundkurs, 30 hp och kan läsas som fristående kurs samt är valbar termin 3 på Kandidatprogrammet i Kriminologi där den då utgör en av de valbara huvudområdena.

Kursens tre delkurser

Delkurs 1, Rättssociologi fortsättning (10 hp)

Delkursen ger fördjupade kunskaper i ämnet rättssociologi, dess grundläggande begrepp och betydelse för rätten och samhället mot bakgrund av skilda rätts och vetenskapsteoretiska inriktningar. Särskilt fokus läggs på studentens möjlighet att relatera de teoretiska perspektiven till aktuella samhällsföreteelser.

Delkurs 2, Samhällsvetenskaplig teori och metod - rättssociologiska perspektiv fortsättning (10 hp)

Delkursen syftar till att ge studenten fördjupade kunskaper i samhällsvetenskapliga teorier med fokus på rättssociologiska klassiker, samt fördjupade studier av metoder inom såväl samhälls och rättsvetenskap. I kursen behandlas särskilt betydelsen av rättssociologin förhållande till det omgivande samhällets styrning och reglering.

Delkurs 3, Rättssociologisk tillämpning – utvärdering (10 hp)

Delkursen består av ett vetenskapligt arbete i form av en utvärdering som genomförs av en praktisk verksamhet, samhällsföreteelse eller liknande. Utvärderingen har sin grund i det rättssociologiska forskningsfältet och tillämpar någon etablerad utvärderingsmetod, med tydlig grund i rätts- och samhällsvetenskapliga metoder.
 

Kursplan för RÄSA23 (PDF, ny flik)

Litteratur för RÄSA23 höstterminen 2024 (PDF, ny flik)