Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Aktuell rättssociologi

Avancerad nivå | Vårterminen

SOLP04, Aktuell rättssociologi, 15 högskolepoäng

Kursen består av två delar. Delkurs 1 utvecklar din förståelse för rättssociologin som ett tvärvetenskapligt forskningsfält. Delkurs 2 fokuserar på rättssociologins engagemang inom socio-juridiska traditioner.

Delkurs 1: "The Multidisciplinarity of Sociology of Law"
Du lär dig om den rättssociologins tvärvetenskapliga forskningstradition. Föreläsningarna behandlar rättssociologins rika tradition, dess begrepp och perspektiv samt hur närliggande discipliner samverkar och omorienterar dessa i rättssociologiska studier. Vi betonar förmågan att kritiskt kunna jämföra olika teorier och disciplinära inriktningar inom rättssociologin.

Delkurs 2: "Sites of Engagement in Sociology of Law"
I den andra delen utforskar och analyserar du aktuella samhälleliga fenomen och sociala problem med hjälp av rättssociologiska teorier. Stor vikt läggs vid att utveckla din förmåga att granska specifika ämnesområden med hjälp av rättssociologiska begrepp och teorier.

Kursens genomförande

Undervisningen består av föreläsningar, övningar och seminarier. Bedömningen av varje delkurs baseras på skriftliga inlämningsuppgifter och aktivt deltagande i seminarier, inklusive muntliga presentationer. Frånvaro vid obligatoriska moment medför en kompletterande inlämningsuppgift.

 

Kursplan för SOLP04 (PDF, ny flik)

Litteratur för SOLP04 vårterminen 2025 (PDF, ny flik)