Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Studentinflytande och lika villkor

Samhällsvetarkåren

Som student vid Rättssociologiska institutionen företräds du av Samhällsvetarkåren. Kåren har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen vid universitetet, dels genom studeranderepresentation i styrelser och nämnder och dels genom att bedriva utbildningsbevakning i syfte att göra medlemmarnas utbildningar så bra som möjligt.

I kårens uppgift ingår också att hjälpa dig som är medlem med olika typer av problem. Det kan handla om kurser som inte håller måttet, opedagogiska lärare, olika former av trakasserier eller brist på datorer och grupprum, för att ta några exempel. Om du har stött på något problem som du vill ha hjälp med, känner dig orättvist behandlad eller har åsikter och idéer om hur något skulle kunna förbättras, så tveka inte att höra av dig till kåren.

Samhällsvetarkårens webbplats

Studentföreningar


KUF Kriminologernas universitetsförening

KUF vill göra studierna inom kriminologiprogrammet roligare och lättare genom att erbjuda sina medlemmar bland annat olika sociala aktiviteter, spännande gästföreläsningar och information om studier och framtida arbetsliv.

Webbplats: kuflund.se

 

Fler studentföreningar på Lunds universitet

lu.se/studera/livet-som-student/studentliv-engagera-dig/studentforeningar

Klagomål på din utbildning

Har du ett klagomål rörande din utbildning på grund- eller avancerad nivå? Samhällsvetenskapliga fakulteten har tillsammans med Samhällsvetarkåren tagit fram ett dokument som ska hjälpa dig som student att veta vart du bör vända dig.

Riktlinjer vid klagomål på utbildning (PDF, 2,63 MB, nytt fönster)

Lika rättigheter och möjligheter

På Rättssociologiska institutionen är ambitionen att studenter och personal ska spegla omvärlden. Vår ambition är att ta tillvara på den mångfald av olika erfarenheter och bakgrunder som finns för att berika utbildning och forskning i ämnet rättssociologi.

Alla ska ha lika möjligheter att mötas och bemötas på Rättssociologiska institutionen utifrån sina egna individuella egenskaper och förutsättningar. Att slå vakt om alla människors lika värde ger möjligheter för alla att utvecklas efter sin egen förmåga och sina egna val.

Här jobbar vi målinriktat och kontinuerligt för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Jämställdhet och likabehandling

Jämställdhets- och likabehandlingsplanen skall innehålla en översikt över de åtgärder som behövs för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder för den som deltar i eller söker till utbildningen eller verksamheten och för att förebygga och förhindra diskriminering och repressalier revideras årligen.

Jämställdhetsarbetet på Rättssociologiska institutionen utgår ifrån en arbetsgrupp för jämställdhet samt dessa aktuella dokument:

Se vem som ingår i arbetsgruppen samt vilka dokument som arbetet vilar på under fliken Om (Jämställdhet och lika villkor)

Diskrimineringslagen

Diskrimineringslagen från 1 januari 2009 reglererar studenternas lika möjligheter och rättigheter. Åtgärder ska vidtas i enlighet med denna lag för att förebygga och förhindra att den som deltar i eller söker till utbildningen utsätts för diskriminering eller repressalier.

Rättighetslistan - Lunds universitets studenters rättigheter och ansvar

Dina rättigheter och ansvar som student regleras både av universitetsbeslut och av lagar och förordningar. Dokumentet Rättighetslistan (PDF, nytt fönster) redogör för Lunds universitets studenters rättigheter och ansvar som har att göra med behörighet och urval, studiemiljö, kursplaner och schema, prov och examination, examensarbeten och kursvärdering.

Läs mer om dina rättigheter och skyldigheter som student på Lunds universitets centrala webbplats.

Studentombud

Ibland blir studenter orättvist eller kränkande behandlade av universitetet eller av dess anställda. Olika former av trakasserier och diskriminering kan förekomma. Vid sådana situationer finns Studentombudet till din hjälp. På studentombudet.se hittar du mer information om vilken hjälp du kan få. Tveka inte att ta kontakt.

Funktionsnedsättning

Alla studenter har rätt att få undervisning av hög kvalitet och en bra studiemiljö.

För den som har någon form av funktionsnedsättning finns olika former av stöd.

Välkommen att höra av dig till Pedagogiskt stöd/ Avdelningen Studiestöd och vägledning för att diskutera ditt behov av pedagogiska stödåtgärder.

Samordnare är:

Ida Jarbe Holmlund
E-post: ida [dot] jarbe_holmlund [at] stu [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 49 29
Lunds Tekniska Högskola (K, M, F och N)
Samhällsvetenskapliga fakulteten

Läs mer om pedagogiskt stöd på Lunds universitets centrala sidor.