Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Valbara huvudområden

Sociologi & Rättssociologi

Kandidatprogrammet i kriminologi leder fram till en Filosofie kandidatexamen i kriminologi med valbart huvudområde sociologi eller rättssociologi.

Sociologi - vad är det?

Sociologi är läran om det sociala, och både brott och straff är sociala fenomen. Att bli en gärningsperson, att definieras som brottsoffer, att moralisera över eller sanktionera normbrytande beteende -- sådana praktiker är sociala och kräver sociologiska begrepp och metoder för att förstås. 

Lundasociologerna utgör några av landets främsta experter på kriminologisk forskning. De tillfrågas regelbundet av myndigheter som Brottsförebyggande rådet och Statens institutionsstyrelse och de har beviljats en lång rad stora forskningsprojekt.

Bland expertområdena kan nämnas viktimologi och livsstilskriminalitet, trygghet och rädsla för brott, medling och jourverksamhet, mäns våld i nära relationer, ungdomsvård, ungdomsbrottslighet och skolgång för unga kriminella, brottsprevention, mutor och korruption, polispraktiker, våld, kön, klass och etnicitet, byråkratisering och skandalisering.

På Sociologiska institutionen finns en stark etnografisk tradition och ett levande intresse för att komma nära de människor som studeras och i detalj analysera deras berättelser, handlingar, texter och institutioner.

Studiemiljön är unik genom att den samlar experter inom kriminologi, kultursociologi, socialantropologi och pedagogik som dagligen använder och utvecklar forskningsfrontens nya teorier och metoder. Det ger en god grund för handledning av originella uppsatser.

Det var i denna studiemiljö som studenternas starka intresse för kriminologi först uppmärksammades, vilket ledde till att Sociologiska institutionen tog initiativ till att starta kriminologiprogrammet i samarbete med Rättssociologen.

Mer information om ämnet sociologi hittar du på Sociologiska institutionens webbplats.

Rättssociologi - vad är det?

Rättssociologin vill förmedla en förståelse för rättsreglers och normers bakgrund och funktion och ge dig ökad förståelse för vad som påverkar mänskligt handlande.

Studier i rättssociologi ger kunskap om sociala normer och rättsreglers uppkomst, tillämpning, effekter och funktioner. Rättssociologin erbjuder en viktig förståelse för vad som påverkar mänskligt handlande. Genom att studera normer lär du dig vilka värden och moraluppfattningar som gör sig gällande i vårt samhälle. Som rättssociolog ser du på det som finns bakom våra lagar och lyfter fram normen – den moraliska måttstock av värderingar och känslor med vilken vi bedömer vår omvärld

Inom ämnet diskuteras till exempel hur normer och rättsregler fungerar i familjen, i skolan, på anstalt, hos polisen eller på någon annan arbetsplats. Även varför nya lagar stiftas eller om lagar får avsedda effekter.

Läser du rättssociologi får du svara på frågor som "Vad är orsaken till att en viss lag ser ut som den gör? Vad har lagen för konsekvenser för människan i vardagslivet?".

Som student i rättssociologi får du kunskaper och färdigheter som är unika och värdefulla på arbetsmarknaden, eftersom Lunds universitet är det enda lärosäte i Norden som erbjuder en grundutbildning i rättssociologi.

Mer information om ämnet rättssociologi hittar du på här.

 

Kriminologiprogrammet är ett samarbete mellan Sociologen och Rättssociologen. Till Sociologiska institutionens webbplats.

Exempel på uppsatser i sociologi

Exempel på uppsatser i rättssociologi