Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Rättssociologi arbetslivspraktik

Grundnivå | Höstterminen

Rättssociologi arbetslivspraktik RÄSA40, 30 högskolepoäng.

  • För behörighet till kursen krävs 120 hp samhällsvetenskapligt ämne varav fullgjorda kursfordringar om minst 60 hp ska utgöras av rättssociologi.

Som student i rättssociologi erbjuds du kursen arbetslivspraktik RÄSA40.

Syftet med kursen är att förbereda dig för ett framtida arbetsliv genom att ge dig dels möjlighet att relatera dina akademiska färdigheter till yrkesrelaterade arbetsuppgifter, dels möjlighet att etablera kontakter med potentiella arbetsgivare.

Den verksamhetsförlagda praktiken inom rättssociologi kan utföras inom offentlig eller privat verksamhet samt frivilligorganisation. 

Det är ditt ansvar som student att ordna en praktikplats samt att finansiera resor och bostad under studietiden.

Praktikperioden löper över 20 veckor, varav 16 veckor ska genomföras på praktikplatsen i Sverige eller utomlands. Undervisningsdelen med inlämningsuppgifter, seminarier samt ett avslutande seminarium med presentation av kursdeltagarnas avslutande inlämningsuppgift omfattar 4 veckor. Praktikdelen motsvarar 24 högskolepoäng och undervisningsdelen 6 högskolepoäng.

Behörighet

För behörighet till kursen krävs 120 hp samhällsvetenskapligt ämne varav fullgjorda kursfordringar om minst 60 hp ska utgöras av rättssociologi.

Hitta din egen praktikplats

För att kunna antas till kursen måste du hitta en praktikplats på egen hand. Denna måste även godkännas av kursansvarig lärare. Detta sker i två steg. För det första ska du kontakta kursansvarig lärare i god tid innan vårtermins slut för att diskutera ditt val av praktikplats. För det andra ska du innan juni inkomma med en färdig praktikplan, diskuterad med kursansvarig lärare och underskriven av dig och din blivande handledare. Din praktikplan ska bland annat innehålla uppgifter om den arbetsplats som du tänkt utföra din praktik på, en kortfattad beskrivning av de arbetsuppgifter som du kommer att jobba med under din praktiktermin och vilken din arbetsplatsuppgift kommer att bli.

För frågor om kursen kontakta Anna Sonander.

Höstterminen 2024

Praktikperioden pågår mellan 2 september och 19 januari 2025.

In English

Kursplan och litteratur