Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Rätten, samhället och korruption

Avancerad nivå | Höstterminen

RÄSN11, Rätten, samhället och korruption, 7,5 högskolepoäng

  • Kursen ges på engelska

Korruption är ett svårfångat begrepp som behöver studeras och förstås urmultidisciplinära perspektiv. Med denna uppfattning som grund syftar kursen till attintroducera studenterna för globala och tvärvetenskapliga perspektiv på området förkorruptions-, och antikorruptionsstudier. Mer specifikt undersöker den uppkomsten,förklaringen, fortlevnaden och närvaron av korruptionen ur olikasamhällsvetenskapliga perspektiv, genom att ta upp allmänt förekommandeteoretiska, empiriska och metodologiska frågor och debatter.

Kursen är indelad i följande fyra delar / teman:

1. Introduktion till globala indikatorer för korruption, rättsstat och samhällsstyrningsamt deras konsekvenser för förståelse av juridik, utveckling och social förändring

2. Multidisciplinära strategier och teoretiska perspektiv för korruption

3. Metodologiska och etiska frågor i korruptions-och antikorruptionsstudier

4. Inblickar från fältforskning

 

Kursplan för RÄSN11 (PDF, nytt fönster)

Litteraturlista för RÄSN11 (PDF, nytt fönster)

Viktig information om ansökningskoder

När du söker masterkurserna RÄSN10, RÄSN11 eller RÄSN12 finns två alternativ för varje kurs på antagning.se. Observera att dessa har olika anmälningskoder och att en är på distans och den andra är på campus (normal). När du söker är det är viktigt att du väljer det alternativ som är rätt för dig.

Urklipp med kursinformation.