Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Internationellt utbyte

Bredda din erfarenhet med utbyte i t.ex. Oslo

De institutionsanknutna avtalen är ämnesspecifika. Flertalet av dem är avsedda för studenter relativt långt komna på sin grundutbildning och studierna omfattar minst tre månader. Några är endast öppna för forskarstuderande. Utlandsstudierna rekommenderas i de flesta fall att påbörjas under höstterminen. Undervisningen sker i regel på landets språk men vissa kurser ges på engelska.

Läs mer på Lunds universitets centrala webbplats:

Läs mer på fakultetens webbplats:

Avtalsuniversitet:


NORDLYS

Studerande kan dessutom ansöka om stipendium inom NORDLYS, vilket är ett så kallat "free-mover"-program inom NORDPLUS. Du kan ansöka om stipendium för vistelse vid ett nordiskt universitet under förutsättning att det mottagande universitetet accepterar dig som gäststuderande. Vänd dig till Internationella Sekretariatet för vidare upplysningar och ansökningshandlingar.

 

Studiemedel för utbytesstudier via CSN

Du som studerar vid en svensk högskola eller universitet kan få studiemedel för studier utomlands för dina utbytesstudier om studierna pågår i minst 13 veckor och ingår som en del i din svenska högskoleutbildning. Studierna ska ske inom ramen för ett utbytesprogram.

Du som är utländsk medborgare kan få studiemedel för studier utomlands om du har påbörjat din högskoleutbildning i Sverige och studierna kan tillgodoräknas helt inom ramen för ett utbytesprogram. Du kan då få studiemedel för dina utbytesstudier under högst ett år.

Om dina utbytesstudier pågår i minst 13 veckor ansöker du om studiemedel för studier utomlands på CSN:s blankett 5501. Om dina studier är kortare än 13 veckor ska du istället ansöka om studiemedel på CSN:s blankett blankett 2401.

 
Tillgodoräknande av studie utomlands

Huvudprincipen för utlandsstudier inom ramen för institutionens utbytesprogram är att kurserna tenteras vid det utländska universitetet och att examinerade kurser tillgodoräknas i examen vid Lunds Universitet.

Du gör ett preliminärt kursval före avresan och eventuella ändringar meddelar Du respektive studierektor eller internationell koordinator. Du ombeds hålla kontinuerlig kontakt med institutionen i Lund under utlandsvistelsen. För att underlätta överföringen av Dina studier utomlands ska Du förutom officiellt intyg om studieresultat bilägga underlagsmaterial såsom kursbeskrivningar inklusive litteraturlistor.

Om Du studerar utomlands utanför institutionens utbytesavtal ska Du dessutom bilägga kurshandbok eller liknande beskrivningar av kurssystemet. Det är viktigt att kunna visa att de kurser Du läst utomlands inte är en överlappning av Dina studier i Lund.

Det finns olika sätt att få överfört resultaten från utlandsstudierna. Ett sätt innebär att de kurser Du läst utomlands ersätter specifika delkurser inom ett av institutionens fyra ämnen, en obligatorisk s k "lundakurs" och utgör då grund för vidare studier. Ett annat sätt innebär att Du kan tillgodoräkna Dig poäng i ett av de fyra ämnena som då förs in under sin utländska beteckning i Din svenska examen. Kurser som inte ligger inom ramen för något av institutionens fyra ämnen tillgodoräknas under beteckningen "övriga kurser". De båda senare typerna av kurspoäng utgör ej grund för vidare studier.

Kontakta

Tel: +46462227204

E-post: katarina [dot] follin [at] sam [dot] lu [dot] se

Rättssociologiska institutionen

Lunds universitet
Besök: Allhelgona Kyrkogata 14 M
, 223 62 Lund


Postadress: Box 42, 221 00 Lund

Samhällsvetenskapliga fakulteten