Barnrättsinstitutet

Barnrättsinstitutet är ett forskarnätverk vid Lunds universitet med fokus på Barnets rätt

Barnrättsinstitutet vid Lunds universitet har som övergripande syfte att med utgångspunkt i barnrätten verka för kunskapsutveckling och kunskapsutbyte inom området med utgångspunkt i forskning, samt främja tvärvetenskaplig forskning. Vidare arbetar nätverket med att, genom forskning, utbildning och samverkan med praktik och omgivande samhälle, belysa och stödja barns rättigheter i olika sammanhang som rör barns rätt  – såväl nationellt som internationellt.

Barnrättsinstitutet har två huvuduppgifter och inriktningar:

  • Forskning
  • Utbildning inom barnrätt

Läs mer om Child Rights Institute på Samhällsvetenskapliga fakultetens webbplats.

 

Ballonger släpps vid universitetsplatsen.