Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Vanliga frågor för dig som är student på programmet

Vilka institutioner samarbetar inom programmet?

Kriminologiprogrammet är ett samarbete mellan Sociologiska institutionen och Rättssociologiska instiutionen. Valbara och valfria kurser finns att läsa även från andra institutioner vid Lunds universitet eller andra lärosäten.

Vilka ämnen läser jag i programmet?

Samtliga studenter läser grundkursen i sociologi/kriminologi och rättssociologi. I den rättssociologiska grundkursen kommer du också i kontakt med juridik. På termin 4 och 5 kommer du att välja olika valfria och valbara kurser där inriktning och intresse styr.

Var kan jag göra praktik?

Du kan göra praktik hos myndigheter och organisationer som bedöms som lämpliga utifrån utbildningens syfte. Praktikterminens teoridel genomförs med hjälp av en nätbaserad kurs så att du även har möjlighet att göra din praktik på annan ort än programmets. Läs mer om att göra praktik.

Vad kan man arbeta med efter programmet?

Med en kandidatexamen i sociologi/rättssociologi: kriminologi kan man t ex arbeta inom Kriminalvården, inom Polisväsendet, inom Tullverket, med socialt arbete, som brottsförebyggare, utredare eller samhällsanalytiker. Med vidare utbildning kan man också forska inom området.

Vad finns det för vidare studier efter programmet?

Utbildningen leder till en kandidatexamen i kriminologi med valbart huvudområde sociologi eller rättssociologi. Utbildningen ger därmed behörighet till vidare studier på avancerad nivå (masternivå) inom respektive huvudområde, samt inom kriminologi.

Om jag behöver ta studieuppehåll, förlorar jag min plats då?

Nej, men vid studieuppehåll ska du göra en ansökan om studieuppehåll.

Kan jag tillgodoräkna tidigare lästa kurser?

I vissa fall kan man tillgodoräkna sig tidigare lästa kurser i rättssociologi, kriminologi och juridik, men en bedömning görs i varje enskilt fall. Du ska kontakta programmets studievägledare.

Under termin fyra och fem finns ytterligare möjligheter att tillgodoräkna sig tidigare lästa kurser under de valbara och valfria momenten. På termin fyra görs en bedömning huruvida tidigare läst kurs har relevans för programmet, medan termin 5 är en valfri kurs där inriktning på tidigare läst kurs inte är avgörande för möjligheterna till tillgodoräknanden.

Måsta jag registrera mig alla terminer, eller räcker det att jag en gång blivit antagen?

Du måste registrera sig varje termin på den kurs du läser. De första och andra terminerna läser alla studenterna på programmet samma kurser, därefter måste du anmäla dig till de kurser som du väljer. Studievägledare och programkoordinator kommer i god tid att informera dig om vilka olika val som finns på programmet.

Måste jag följa kursplanen, eller kan jag läsa valfria kurser när som helst under utbildningen?

De kurser som kräver förkunskaper måste läsas i angiven följd. Om du har läst en kurs/kurser tidigare som undervisas på programmet kan denna/dessa tillgodoräknas. I sådana fall måste dock alltid de obligatoriska programaktiviteterna kompletteras. Kontakta kursansvarig för den aktuella kursen för att få kompletteringsuppgifter.

Var kan jag få hjälp med studieteknik?

På studieverkstaden kan du bland annat få svar på frågor om studieteknik, om muntliga framträdande, uppsatsskrivande och mycket annat.

Jag har missat en tenta och vill göra omtentan. Måste jag anmäla detta?

Ja man måste anmäla deltagande vid omtentamen. Kontakta institutionen som ansvarar för tentamen.

 

Kriminologiprogrammet är ett samarbete mellan Sociologen och Rättssociologen. Till Sociologiska institutionens webbplats.