Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Information till praktikhandledare (RÄSA40)

Information till handledare för studenter som läser RÄSA40 Rättssociologi: arbetslivspraktik, 30 hp.

Ladda ner informationen som PDF (ny flik).

Studenter som läser ämnet rättssociologi på Lunds universitet har idag möjlighet att göra arbetslivspraktik under en termin. Arbetslivspraktiken ska ses som en möjlighet att i slutet av utbildningen utveckla relevanta färdigheter för arbetsmarknaden, inte minst genom att få tillfälle att omsätta teoretisk och metodologisk kunskap i praktiken.

För er som vill ta emot en praktikant innebär det att ni får en medarbetare med en bred samhällsvetenskaplig kompetens med spetskompetens inom rättssociologi och med de analytiska och metodologiska verktyg som följer med detta.

För att bli antagen till kursen i arbetslivspraktik krävs att studenten är godkänd i 120 hp samhällsvetenskapligt ämne varav fullgjorda kursfordringar om minst 60 hp ska utgöras av rättssociologi. För att bli registrerad på kursen i arbetslivspraktik krävs dessutom att studenten själv ska ha funnit en praktikplats som är beredd att ta emot studenten. Detta intygas genom att den person som kommer att vara studentens handledare på praktikplatsen undertecknar en praktikplan som ni arbetat fram tillsammans med praktikanten. 
Det som praktikplatsen måste kunna erbjuda är arbetsuppgifter som på ett tydligt sätt involverar rättssociologisk/samhällsvetenskaplig kompetens.

De specifika arbetsuppgifterna kan variera, och exempelvis utgöras av: granskning av rapporter eller utredningar och utformning av policys och planer. Praktiken kan utföras inom offentlig eller privat verksamhet, samt frivilligorganisationer i Sverige eller utomlands. Det ska finnas en handledare under hela terminen som tar ett specifikt ansvar för praktikanten. Praktikanten ska få en arbetsplatsuppgift som ska utgöras av en sammanhållen arbetsuppgift som studenten löser självständigt under handledning. Exempel på arbetsplatsuppgifter är att praktikanten tar fram ett underlag, skriver en rapport, utarbetar och/eller genomför en utbildning/föreläsning. Handledaren ska också utvärdera studentens insatser vid terminens slut.

Praktikkursen pågår under hela terminen (20 veckor), varav tid på praktikplatsen är 80% av kurstiden.  Under tiden på praktikplatsen ska studenterna ges möjlighet att använda 4klt/vecka till kursrelaterade uppgifter. 

Praktikplanen

Praktikplanen är en överenskommelse mellan er som praktikplats, praktikanten och kursansvariga för kursen RÄSA40: Rättssociologi. Arbetslivspraktik. I praktikplanen ska det framgå:

  • vilka arbetsuppgifter praktikanten i huvudsak ska ha och hur dessa ger möjligheter för praktikanten att använda sin rättssociologiska kompetens
- arbetsplatsuppgiften ska beskrivas och det ska också framgå ungefär hur stor arbetsinsats
denna kommer att ta i anspråk
  • praktikplatsen, genom handledaren, intygar att man tagit del av lärandemålen för kursen och att man gör bedömningen att praktikplatsen ger praktikanten möjlighet att uppnå dessa.

Handledaren ska ge en introduktion på praktikplatsen, finnas till hands för att stödja praktikanten i hans/hennes arbete och hjälpa till att lösa olika typer av problem som man kan möta under praktikperioden. Handledaren ska också ge anvisningar och instruktioner om olika arbetsuppgifter så att praktikanten självständigt kan lösa dessa varefter handledaren också följer upp arbetet.

Handledning

Handledningen ska stimulera praktikanten att själv finna tänkbara lösningar, men också ge möjlighet att fråga om råd om problem uppstår. Det är viktigt att handledaren regelbundet diskuterar med praktikanten om resultatet av arbetet och att praktikanten får följa upp ”sina” områden/arbetsuppgifter genom att på olika sätt medverka i det dagliga arbetet. Förutom den löpande vardagliga kontakten bör handledningen innehålla minst sex i förväg bestämda handledarsamtal under praktikperioden. Dessa samtal ska fungera i likhet med de planerings/utvecklingssamtal som ofta tillämpas i arbetslivet och ge både praktikant och handledare möjlighet att diskutera praktiken, praktikplatsen och det arbete som praktikanten utför.

Har du frågor om praktiken, eller vill anmäla att du har en praktikplats för en rättssociolog, tveka inte att kontakta ansvarig för praktikkursen.
 

Photo of Anna Sonander by Emma Lord.

Anna Sonander

Kursansvarig RÄSA40: Rättssociologi arbetslivspraktik

E-post: anna [dot] sonander [at] soclaw [dot] lu [dot] se

Telefon: 046 - 222 69 35