Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskarstudier

Doktorsstudier öppnar dörren till en kreativ forskningsmiljö

Fyra års forskningsstudier

Utbildningen på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier (240 högskolepoäng). Som doktorand kan du även bedriva dina studier på deltid, men minst halvtid, vilket kan omfatta då maximalt 8 år. Du har som doktorand också rätt, men inte skyldighet, att avlägga licentiatexamen (120 högskolepoäng) som en etapp i forskarutbildningen.

Behörighet att antas till forskarutbildningen är den som har:

 • Avlagt en examen på avancerad nivå
 • Fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • På något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Handledning

Tre handledare kommer att utses under din första tid som doktorand. Alla doktorander har rätt att byta handledare.

Mer information om forskarstudier

  Kontaktinformation

  Ida Nafstad
  Studierektor för forskarutbildningen
  Tel: 046 222 88 38
  E-post: ida [dot] nafstad [at] soclaw [dot] lu [dot] se