Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskarstudier

Doktorsstudier öppnar dörren till en kreativ forskningsmiljö

Utbildningen på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier (240 högskolepoäng). Som doktorand kan du även bedriva dina studier på deltid, men minst halvtid, vilket kan omfatta då maximalt 8 år. Du har som doktorand också rätt, men inte skyldighet, att avlägga licentiatexamen (120 högskolepoäng) som en etapp i forskarutbildningen.

Behörighet att antas till forskarutbildningen är den som har:

  • Avlagt en examen på avancerad nivå
  • Fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  • På något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Doktorera i vid Rättssociologiska institutionen

Fördjupande information om forskarstudier i rättssociologi finns i Rättssociologiska institutionens doktorandhandbok.

Våra doktorandkurser

Besök vår engelska webbplats för information om doktorandkursen Rättssociologisk metodik.

Till Rättssociologiska institutionens engelska webbplats.

Kontaktinformation

Ole Hammerslev
Studierektor för forskarutbildningen
E-post: ole [dot] hammerslev [at] soclaw [dot] lu [dot] se