Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskarstudier

Doktorsstudier öppnar dörren till en kreativ forskningsmiljö

Utbildningen på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier (240 högskolepoäng). Som doktorand kan du även bedriva dina studier på deltid, men minst halvtid, vilket kan omfatta då maximalt 8 år. Du har som doktorand också rätt, men inte skyldighet, att avlägga licentiatexamen (120 högskolepoäng) som en etapp i forskarutbildningen.

Behörighet att antas till forskarutbildningen är den som har:

  • Avlagt en examen på avancerad nivå
  • Fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  • På något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Doktorera i vid Rättssociologiska institutionen

Fördjupande information om forskarstudier i rättssociologi finns i Rättssociologiska institutionens doktorandhandbok.

Våra doktorandkurser

Alla länkar är pdf-filer som öppnas på en ny flik.

Teoretiska perspektiv inom rättssociologi

Theoretical Perspectives in Sociology of Law är en 15-poängskurs på doktorandnivå. Målgruppen är doktorander i rättssociologi, juridik eller andra samhällsvetenskapliga inriktningar.

Kursen introducerar forskarstuderande till teoretiska, klassiska och moderna perspektiv och metoder inom rättssociologin, rättsantropologi och samhällsrättsliga studier. Kursen tar bland annat upp legal pluralism, rättsmedvetande och "the force of law" från perspektiv som genus, etnicitet och senmodernitet.

Professor Ole Hammerslev är huvudföreläsare på kursen, som består av tio sessioner i form av föreläsningar, övningar och seminarier. Kursen pågår september - december 2021. Studenterna förväntas delta aktivt och förbereda presentationer för lektionerna. Studenterna uppmuntras att använda kursen för att utveckla sin egen forskning.

Examinationen utgörs av tre skrivuppgifter om 2500 ord vardera. Samtliga relaterar till doktorandens pågående forskning.

Den som söker till kursen måste vara antagen till en doktorsutbildning. Kursen är kostnadsfri för doktorander vid Lunds universitet. Externa studenter betalar en avgift om 8 500 kronor. Sista dag för kursanmälan är 1 augusti 2021. Vänligen ansök genom e-post till ida [dot] nafstad [at] soclaw [dot] lu [dot] se.

Kontaktinformation

Ida Nafstad
Studierektor för forskarutbildningen
Tel: 046 222 88 38
E-post: ida [dot] nafstad [at] soclaw [dot] lu [dot] se