Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Mathilde Jarlsbo, kriminolog och analytiker på FOI

Mathilde Jarlsbo

Vad har du gjort sedan du tog examen?
Sedan min kandidatexamen i kriminologi vid Lunds universitet 2019 har jag tagit min mastersexamen (Riskhantering i samhället vid Karlstads universitet) och arbetat som samordnare vid Polismyndigheten.
 
Vad arbetar du med?

Idag arbetar jag som analytiker på FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, vilket är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet.
 
Beskriv en vanlig dag på jobbet.
Jag arbetar med försvars- och samhällsrelaterade frågeställningar med inriktning på möjligheter och utmaningar relaterade till teknisk utveckling. Bland annat hur antagonister med hjälp av digitala medel kan utgöra ett hot mot demokratin. Genom bedömning av hot och risker, utvärdering av förmågor och strukturer samt datainsamling syftar det vardagliga arbetet till att bedriva studier och forskning som kan bidra till ökad kunskap, kvalitet och säkerhet.
 
Vad är det mest intressanta eller roliga med ditt jobb?
Att ständigt utmanas vilket gör så att jag lär mig ny kunskap och får personlig utveckling. Jag känner mig inte låst till en specifik arbetsroll vilket gör det möjligt att fokusera på de ämnen och områden som jag brinner för. Myndigheten inrymmer en enorm kompetens vilket gör det till en mycket spännande och rolig plats att vistas på. Det känns ärofyllt och viktigt att få vara en del av forskningen som bedrivs på FOI.
 
Hur känner du att din utbildning är till nytta i jobbet?

Det är först efter mina studier som jag insett vilken nytta jag har av den variation av ämneskunskaper och metodik som utbildningen erbjudit. Som nyutexaminerad är det en trygghet att veta att man har en stabil grund att stå på samtidigt som man under sitt arbetsliv får lära sig att använda de delar av utbildningen som är mest relevanta.
Inom ramen för kriminologiprogrammet genomförde jag studier utomlands (University of California, Irvine) vilket var mycket nyttigt för att skapa en bredare bild av ämnesområdet samt utveckla mina språkkunskaper. Jag genomförde även examensarbete vid FOI 2019 vilket fick mig att vilja komma tillbaka till arbetsplatsen. Båda dessa erfarenheter skulle jag säga är av stor betydelse för mitt nuvarande arbete.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om Totalförsvarets forskningsinstitut

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) arbetar med forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningar för totalförsvaret. Det är en kunskapsbyggande verksamhet där forskning kring säkerhet sker på flera olika samhällsnivåer - nationellt, regionalt och lokalt.