Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Rättssociologi: Fortsättningskurs. Distanskurs (ges ej HT24)

Grundnivå | Höstterminen | Halvfart

RÄSA27, Rättssociologi: Fortsättningskurs. Distanskurs, 30 högskolepoäng

RÄSA27 kommer inte att ges höstterminen 2024

  • Kursen går vartannat år.
  • Kursen börjar på höstterminen som distanskurs och går på halvfart under två terminer.
  • Kursen är helt nätbaserat och har inga träffar i Lund.

Fortsättningskursen i rättssociologi ger dig fördjupad förståelse för och kunskap om det rättssociologiska kunskapsområdet. Kursen består av tre delkurser, indelade i moment.

Delkurs 1, Rättssociologi fortsättning (10 hp)

Delkursen ger fördjupade kunskaper i ämnet rättssociologi, dess grundläggande begrepp och betydelse för rätten och samhället mot bakgrund av skilda rätts och vetenskapsteoretiska inriktningar. Särskilt fokus läggs på studentens möjlighet att relatera de teoretiska perspektiven till aktuella samhällsföreteelser.

Delkurs 2, Samhällsvetenskaplig teori och metod - rättssociologiska perspektiv fortsättning (10 hp)

Delkursen syftar till att ge studenten fördjupade kunskaper i samhällsvetenskapliga teorier med fokus på rättssociologiska klassiker, samt fördjupade studier av metoder inom såväl samhälls och rättsvetenskap. I kursen behandlas särskilt betydelsen av rättssociologin förhållande till det omgivande samhällets styrning och reglering.

Delkurs 3, Rättssociologisk tillämpning – utvärdering (10 hp)

Delkursen består av ett vetenskapligt arbete i form av en utvärdering som genomförs av en praktisk verksamhet, samhällsföreteelse eller liknande. Utvärderingen har sin grund i det rättssociologiska forskningsfältet och tillämpar någon etablerad utvärderingsmetod, med tydlig grund i rätts- och samhällsvetenskapliga metoder.

 

Kursplan för RÄSA27 (PDF, ny flik)

Litteraturlistan för RÄSA27 höstterminen 2022 (PDF, ny flik)