Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Rättssociologi i teori och praktik

Avancerad nivå | Vårterminen

SOLP02, Rättssociologi i teori och praktik, 15 högskolepoäng

  • Kursen ges på engelska och består av två delmoment.

Delkurs 1: Rättssociologins forskningstraditioner, 7.5 högskolepoäng

Delkursen fördjupar dina kunskaper om olika forskningstraditioner inom rättssociologi. Du får fördjupade kunskaper i rättssociologiska begrepp och perspektiv och hur de tillämpas i studier av rätten i samhället. Stor vikt läggs vid att kritiskt jämföra likheter och olikheter mellan rättssociologiska teorier och forskningstraditioner.

Delkurs 2: Rättssociologins tillämpning, 7,5 högskolepoäng

I denna delkurs får du analysera och problematisera aktuella samhällsföreteelser och samhällsproblem utifrån grundläggande rättssociologiska teorier. Stor vikt läggs vid att du kan formulera en rättssociologiskt relevant forskningsfråga, att du kan genomföra en studie av tidigare forskning som har relevans för denna fråga, och att du kanvälja en lämplig teoretisk ram för att analysera forskningsfrågan.

Kursens genomförande

Undervisningen består av föreläsningar, övningar och seminarier. Deltagande i övningar och seminarier är obligatoriskt om inte särskilda skäl föreligger. Ersättning eller alternativ tidpunkt för obligatoriskt moment erbjuds student som utan egenförskyllan, till exempel olycksfall, plötslig sjukdom eller liknande händelser, inte kunnat genomföra det obligatoriska momentet. Detta gäller också studenter som har missat undervisning på grund av ett förtroendeuppdrag som studentrepresentant.

 

Kursplan för SOLP02 (PDF, ny flik)

Litteratur för SOLP02 vårterminen 2024 (PDF, ny flik)