Rättssociologi introduktion distanskurs (RÄSA14)

Grundnivå | Höstterminen | Halvfart

RÄSA14, Rättssociologi: Introduktion. Distanskurs, 10 Högskolepoäng

Kursen ges på engelska.

 

Kursen Rättssociologi: Grundkurs (RÄSA14) distans utgör de första 10 högskolepoängen i rättssociologi. Rättssociologi är ett ämne där man undersöker sociala normer och rättsregler. Kursen ger en introduktion i ämnets historia och kunskapsområde. Du får också en första insikt i vetenskaps- och samhällsteori.

 

Kursplan för RÄSA14 (PDF, ny flik)

Litteratur för RÄSA14 höstterminen 2020 (PDF, ny flik)