Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Göra praktik under utbildningen

Knyt kontakter och använd dina kunskaper i praktiken

Under termin 5 kan du som läser Kandidatprogrammet i Kriminologi göra praktik. På denna sida får du reda på vad praktiken kan ge dig, hur det går till och exempel på arbetsplatser.

Utvecklas, använd din kunskap, knyt kontakter

Praktikkursen ger dig möjlighet att utveckla de färdigheter som behövs för arbetsmarknaden.

Det upplevs ofta som en fördel att praktiken ligger i slutet på utbildningen eftersom det ger dig möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken

Praktiken kommer också att ge dig värdefulla kontakter på arbetsmarknaden.

Visa vad du kan

Arbetsplatsen får i dig en medarbetare med en bred kriminologisk kompetens och med spetskompetens inom antingen sociologi eller rättssociologi. Du har teoretisk ämneskompetens, utrednings/utvärderingskompetens och många generella kompetenser.

Förstå din kompetens

Att läsa en praktikkurs är ett sätt för dig som student att visa vad du kan, och förstå din egen kompetens.

Vi brukar prata om olika typer av kompetenser, bland annat det som vi kallar för generella kompetenser.

Generella kompetenser får du många av under dina studier hos oss.

Exempel på generella kompetenser är

•    förmågan att tänka abstrakt och systematiskt,
•    att självständigt lösa problem,
•    att betrakta en händelse ur olika perspektiv,
•    att analysera densamma med hjälp av en genomtänkt teori eller metod,
•    Det handlar även om att läsa och förstå texter med ett avancerat innehåll,
•    att söka och värdera information och att
•    formulera sig och argumentera klargörande i tal och skrift.

Dessa generella kompetenser tränas och utvecklas under hela utbildningen, och är mycket värdefulla på arbetsmarknaden, men kan vara svåra att förklara och förmedla. Det kan vara lättare att berätta vilka teorier och metoder som du har läst, men det är oftast inte lika intressant för arbetsmarknaden.

Många av våra studenter berättar att de får syn på de generella kompetenserna hos sig själva på ett nytt sätt under sin praktik.

Så här går det till

Praktikkursen är förlagd till höstterminen och pågår i 20 veckor, varav cirka 16 av dem är förlagda till praktikplatsen. Du har som student både en handledare här på universitetet och en på praktikplatsen.

Innan du antas till kursen skriver vi på en överenskommelse - mellan dig själv, praktikplatsen och universitet. I denna överenskommelse framgår vad du ska göra under din praktik. 

För att bli antagen på kursen krävs att du själv ska ha hittat en praktikplats som är beredd att ta emot dig. Vi har vårt kontaktnät, men det är en viktig del i din utveckling att själv söka dig till en arbetsplats som du är intresserad av.

Uppgift under praktiken

Utöver att följa den ordinarie verksamheten så ska du genomföra en arbetsplatsuppgift. Uppgiften är en överenskommelse mellan praktikplats och student – vissa praktikplatser har en tydlig uppfattning om vad de önskar att studenten ska göra, andra har ingen aning. Tillsammans kommer vi fram till något som alla inblandande tycker är bra.  

Exempel på några av våra studenters praktikplatser och deras arbetsplatsuppgift:

 • Rädda barnen: En utredning om ifall Barnahus tillgodoser utsatta barns behov hjälp och stöd, samt de förödande risker som uppstår när det inte sker.
   
 • Tingsrätten: Nämndemän – en legitim del av det svenska rättsväsendet?
   
 • Polisens ungdomsavdelning: Hur bemöter polisen ungdomar i förhörssituationer? - Hur uppfattar ungdomarna polisens bemötande?
   
 • Åklagarmyndigheten: En kriminologisk studie om bidragande riskfaktorer till kriminalitet bland ensamkommande flyktingbarn

Var kan du göra praktik?

Du ansvarar själv för att hitta en passande praktikplats under din utbildning, men du kan ha hjälp av att vi har goda relationer med flera relevanta arbetsplatser.

Utse ett ställe som du tycker om, tänk noga igenom varför du vill vara hos den arbetsplatsen och vad du skulle kunna bidra med. Kontakta sedan arbetsplatsen.

De senaste åren har våra studenter praktiserat på bland andra:

 • BRÅ
 • Försäkringsbolag
 • Häktet
 • Hovrätten
 • Kommuner
 • Kriminalvården
 • Kronofogdemyndigheten
 • Länsstyrelsen
 • Migrationsverket
 • Polismyndigheten
 • Riksdagen
 • Rädda barnen
 • Skolinspektionen
 • Tingsrätten
 • Åklagarmyndigheten