Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Termin 2 Rättssociologi: Grundkurs 30,0 hp RÄSA03

Vårtermin.

Kriminologiprogrammets andra termin

Termin 2 är ett obligatoriskt moment som ger grundläggande kunskaper i juridik för samhällsvetare och i ämnet rättssociologi.

Kursen består av tre delkurser:

  1. Den första delkursen Introduktion till rättssociologi och juridik (10 hp) ger en introduktion till ämnet rättssociologi, dess historia och position i kunskapsområdet mellan rätt och samhälle. Rättens uppbyggnad, innehåll och organisation presenteras översiktligt. Grundläggande vetenskapsteoretiska och metodologiska perspektiv introduceras.
  2. Den andra delkurs Teori och metod (10 hp) ger en grund i rättsfilosofi och samhällsvetenskaplig teori av vikt för rättssociologiska studier. Du undervisas i samhällsvetenskaplig metod och juridisk metod. Olika former av utredningsmetodik presenteras. Förhållandet teori och metod diskuteras löpande under delkursen.
  3. Den tredje delkursen Tillämpning – utredning (10 hp) utgörs av en syntetisering av de tidigare delkursernas innehåll, det vill säga en tillämpning av kunskaper från de två första delkurserna. Under delkursen genomför du tillsammans med andra studenter ett skriftligt utredningsarbete som belyser en rättssociologisk frågeställning ur såväl ett rättsligt som samhällsvetenskapligt perspektiv.

 

Se schema, litteratur och kursplan på presentationssidan för kursen här på Rättssociologens webbplats.