Kritiska perspektiv på brott, straff och socialkontroll

Avancerad nivå | Höstterminen

RÄSN10, Kritiska perspektiv på brott, straff och socialkontroll, 7,5 högskolepoäng

  • Kursen ges på engelska

Utifrån rättssociologiska och kriminologiska perspektiv erbjuder kursen fördjupad kunskap om brott, strafftillämpning, kriminalpolitik och social kontroll. Presentationer och diskussionerna utgår från en konstruktivistisk syn på brott, där utgångspunkten är att det som räknas som avvikande beteende och som brott inte är något av naturen givet. Under kursen arbetar du med en essä som du själv väljer ämne för. Du tillgodogör dig kursinnehållet genom föreläsningar samt seminarium där du presenterar ditt arbete och kommenterar andras pågående arbeten.

Kursen berör tre teman:

  • Den sociala konstruktionen av brott och kontroll
  • Rådande straffrättsliga och kriminalpolitiska trender
  • Alternativa konflikthanteringsmekanismer och reparativ rättvisa

 

Kursplan för RÄSN10 (PDF, nytt fönster)

Litteratur för RÄSN10 höstterminen 2020 (PDF, nytt fönster)