Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Vanliga frågor

Kandidatprogrammet i Kriminologi

När startar kandidatprogrammet i kriminologi?

Programmet startar varje hösttermin och du kan söka till det under ansökningsperioden som varar mellan mitten av mars till mitten av april. Du kan inte söka programmet under ansökningsperioden för vårterminen.

Vad får jag för examen om jag läser programmet?

Kandidatprogrammet i kriminologi leder fram till en Filosofie kandidatexamen i kriminologi med valbart huvudområde sociologi eller rättssociologi.

Hur svårt är det att bli antagen?

För behörighet till utbildningen krävs förutom grundläggande behörighet (slutbetyg från gymnasieskolan), även särskild behörighet i form av Matematik A eller Matematik 1a/1b/1c och Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1b/1a1 samt 1a2 (områdesbehörighet 5/A5). Läs antagningsstatistik här.

Intagning till kandidatprogrammet i Kriminolog sker varje höst och görs på antagning.se med anmälan senast 15 april.

Vilka ämnen läses inom programmet?

Samtliga studenter läser grundkursen i kriminologi och rättssociologi. I den rättssociologiska grundkursen kommer studenterna även i kontakt med juridik. På termin 4 och 5 väljer studenterna olika valfria och valbara kurser där inriktning och intresse styr.

Kan jag åka utomlands inom programmet?

På termin 5 finns möjligheter till praktikperiod eller utlandsstudier.

Vad skiljer programmet från studier som kombinerar olika fristående kurser?

Under studietiden på programmet ordnas vid varje termin ett tillfälle för studenter och framtida arbetsgivare att träffas och knyta kontakter. Vid dessa tillfällen bjuds praktiker från arbetslivet in för att berätta om sin verksamhet och svara på studenternas frågor. För att öka studenternas möjligheter att träffa framtida arbetsgivare och knyta kontakter finns även möjlighet till en praktikperiod under utbildningens gång. Detta är aktiviteter som inte förekommer om du väljer att läsa fristående kurser. Programmet skiljer sig även från fristående kurser i den meningen att studenterna får en tydligare identitet och gruppsamvaro som i sin tur underlättar studierna. Man kan vidare enbart erhålla en kandidatexamen i Kriminologi om man går programmet.

Var kan jag göra praktik?

Våra studenter kan göra praktik hos myndigheter och organisationer som bedöms som lämpliga utifrån utbildningens syfte. Praktikterminens teoridel genomförs med hjälp av en nätbaserad kurs så att studenterna även har möjlighet att göra sin praktik på annan ort än Lund. Praktiken kan även göras utomlands, och det är möjligt att få Erasmus-stipendium för det. Läs mer om praktiken.

Vad kan man arbeta med efter programmet?

Med en kandidatexamen i kriminologi kan man t ex arbeta som utredare eller utvärderare inom Kriminalvården, inom Polisväsendet och Tullverket. Man kan också arbeta med sociala arbeten, som brottsförebyggare, behandlare, utredare eller samhällsanalytiker. Med vidare utbildning kan man också forska inom området.

Vad finns det för vidare studier efter programmet?

Utbildningen leder till en kandidatexamen i kriminologi med valbart huvudområde sociologi eller rättssociologi. Utbildningen ger därmed behörighet till vidare studier på avancerad nivå (masternivå) inom respektive huvudområde, samt till mastersprogram i Kriminologi vid andra lärosäten.

Kan jag tillgodoräkna gamla poäng?

I vissa fall kan man tillgodoräkna sig tidigare lästa kurser i rättssociologi, kriminologi och juridik, men en bedömning görs i varje enskilt fall. I dessa fall skall aktuell kursföreståndare/studievägledare kontaktas.

Under termin fyra och fem finns ytterligare möjligheter att tillgodoräkna sig tidigare lästa kurser under de valbara och valfria momenten. På termin fyra görs en bedömning huruvida tidigare läst kurs har relevans för programmet, emedan termin 5 är en valfri kurs där inriktning på tidigare läst kurs inte är avgörande för möjligheterna till tillgodoräknanden. Kontakta studievägledare för mer information.

Hur länge har Kriminologiprogrammet funnits?

Programmet startade höstterminen 2009. Fristående kurser i kriminologi har funnits under många år, liksom flera av övriga kurser som ingår i programmet. Forskning i kriminologiska ämnen är ingen ny företeelse vid Lunds universitet utan har länge funnits inom den samhällsvetenskapliga forskningen.

Vilka institutioner samarbetar inom programmet?

Kriminologiprogrammet är ett samarbete mellan Sociologiska institutionen och Rättssociologiska institutionen. Valbara och valfria kurser finns att läsa även från andra institutioner vid Lunds universitet.

 

Kriminologiprogrammet är ett samarbete mellan Sociologen och Rättssociologen. Till Sociologiska institutionens webbplats.