Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utbildning

Rättssociologen ger dig unika färdigheter

Lund är det enda universitet i Europa som erbjuder rättssociologi på alla nivåer, från grundnivå till forskarutbildning. Som student vid Rättssociologiska institutionen får du unika kunskaper som är värdefulla på arbetsmarknaden.

För grundutbildningar öppnar normalt antagningen inför höstterminen omkring 15 mars och stänger 15 april. Inför vårterminen öppnar antagningen runt 15 september och stänger 15 oktober. För masterutbildningar kan andra datum gälla.

Vad är rättssociologi?

Skärmdump från informationsfilmen "Vad är rättssociologi?"
Se vår film som förklarar ämnet

Sök utbildning på dessa sidor: 

En annan blick på lag och rätt

Varför följs vissa lagar men inte andra? Vad leder till att nya lagar stiftas eller att befintliga lagar görs om? Rättssociologi ger en förståelse för rättens möjligheter, begränsningar och beroende av det omgivande samhället och hanterar frågor som har att göra med förhållandet mellan rätten och samhället i övrigt.

Vad är orsaken till att en viss lag ser ut som den gör? Vad har lagen för konsekvenser för människan i vardagslivet? Vilken roll spelar sociala och rättsliga normer i familjen, i skolan, på arbetsplatsen och i samhället i stort?

Läser du på ett av våra program eller fristående kurser i rättssociologi får du diskutera och svara på denna typ av frågor.

Arbetsmarknad

Efter studierna har våra studenter som har tagit en samhällsvetenskaplig examen exempelvis valt att arbeta vid statliga/kommunala myndigheter, privata företag och ideella verksamheter som projektledare, utredare, handläggare eller rådgivare.

Många av våra studenter väljer att kombinera sina studier i rättssociologi med polisexamen eller juristexamen och kan sedan arbeta inom Interpol, polisen, tullverket, kriminalvårdsverket, domstolsverket och på advokatbyråer.

Unik utbildning i Europa

Som enda universitet i Norden kan Lund erbjuda ämnet rättssociologi som självständigt akademiskt ämne från grundutbildning till forskarutbildning. Vi har kurser på alla nivåer upp till kandidat- och masternivå.

Genom att läsa rättssociologi får du en bred orientering i hur påverkansprocesser, normbildning och styrning fungerar i företag, organisationer, myndigheter och samhället i sin helhet.

Kontaktinformation

Studierektor

Ana Maria Vargas Falla
070-268 79 73
ana_maria [dot] vargas_falla [at] soclaw [dot] lu [dot] se (ana_maria[dot]vargas_falla[at]soclaw[dot]lu[dot]se)

Studievägledare

Kurser på grundnivå och
kriminologiprogrammet

Anette Salling
046-222 41 55
Anette [dot] Salling [at] soclaw [dot] lu [dot] se (anette[dot]salling[at]soclaw[dot]lu[dot]se)

Utbildningsadministratör

Kurser på avancerad nivå
och masterprogrammet

Helena Edberg
072-531 45 74
helena [dot] edberg [at] soclaw [dot] lu [dot] se (helena[dot]edberg[at]soclaw[dot]lu[dot]se)