Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Ida Nafstad

Forskare

Forskningsområden

  • Social kontroll, inkludering och exkludering
  • Postkolonialism
  • Rättspluralism

Pågående forskning

Romer som offer i svenska brottmålsdomstolar. Det svenska rättssystemet verkar i ett samhälle som blir allt mer mångkulturellt, globaliserat och pluralistisk. Det övergripande syftet med projektet är att öka kunskapen om svenska brottsmålsdomstolar och deras roll i att garantera rättssäkerheten för offer i ett mångkulturellt samhälle.

Möten mellan romers rättspraxis, nationella minoritetsrättigheter och brottmålsdomstolar är utgångspunkt för att undersöka detta. Studien kan ge ny kunskap inom tre områden inom vilka det råder forskningsbrist: Domstolarnas värderingar av individuella- kontra grupprättigheter; domstolarnas bedömning av offers samtycke i relation till tillhörighet till en minoritetsgrupp och; hanteringen av romska offer i domstolen. Projektets sociala värde ligger i ny kunskap om hur statliga institutioner i ett mångkulturellt samhälle säkrar sin legitimitet och främjar jämlikhet bland samhällets medlemmar.

Projektet har betydelse för framtida brottsofferarbete genom att ta fram kunskap som kan hjälpa till i arbetet med att säkerställa förtroende för rättssystemet samt säkerställa rättigheter för offer från alla kulturella grupper i samhället. Studien kommer att pågå under två år vid rättssociologiska institutionen, Lunds universitet.

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Ida Nafstad
E-post: ida [dot] nafstad [at] soclaw [dot] lu [dot] se

Universitetslektor

Rättssociologiska institutionen

+46 46 222 88 38

328

31

Ida Nafstad är doktor i kriminologi från Juridiska fakultetet på Universitetet i Oslo och har arbetat som forskare på Rättssociologiska institutionen vid Lunds universitet sedan 2013.

Rättssociologiska institutionen

Lunds universitet
Besök: Allhelgona Kyrkogata 14 M
, 223 62 Lund


Postadress: Box 42, 221 00 Lund

Samhällsvetenskapliga fakulteten