Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Ida Nafstad

Biträdande lektor

Forskningsområden

  • Social kontroll, inkludering och exkludering
  • Postkolonialism
  • Rättspluralism

Pågående forskning

Romer som offer i svenska brottmålsdomstolar. Det svenska rättssystemet verkar i ett samhälle som blir allt mer mångkulturellt, globaliserat och pluralistisk. Det övergripande syftet med projektet är att öka kunskapen om svenska brottsmålsdomstolar och deras roll i att garantera rättssäkerheten för offer i ett mångkulturellt samhälle.

Möten mellan romers rättspraxis, nationella minoritetsrättigheter och brottmålsdomstolar är utgångspunkt för att undersöka detta. Studien kan ge ny kunskap inom tre områden inom vilka det råder forskningsbrist: Domstolarnas värderingar av individuella- kontra grupprättigheter; domstolarnas bedömning av offers samtycke i relation till tillhörighet till en minoritetsgrupp och; hanteringen av romska offer i domstolen. Projektets sociala värde ligger i ny kunskap om hur statliga institutioner i ett mångkulturellt samhälle säkrar sin legitimitet och främjar jämlikhet bland samhällets medlemmar.

Projektet har betydelse för framtida brottsofferarbete genom att ta fram kunskap som kan hjälpa till i arbetet med att säkerställa förtroende för rättssystemet samt säkerställa rättigheter för offer från alla kulturella grupper i samhället. Studien kommer att pågå under två år vid rättssociologiska institutionen, Lunds universitet.

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Senaste
Alla

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Ida Nafstad
E-post: ida [dot] nafstad [at] soclaw [dot] lu [dot] se

Universitetslektor

Rättssociologiska institutionen

+46 46 222 88 38

31

Ida Nafstad är doktor i kriminologi från Juridiska fakultetet på Universitetet i Oslo och har arbetat som forskare på Rättssociologiska institutionen vid Lunds universitet sedan 2013.

Rättssociologiska institutionen

Lunds universitet
Besök: Allhelgona Kyrkogata 14 M
, 223 62 Lund


Postadress: Box 42, 221 00 Lund

Samhällsvetenskapliga fakulteten