Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Rättssociologiska institutionen får över 6 miljoner av Riksbankens jubileumsfond

isabel schoultz och rustamjon urinboyev

Merparten av anslaget går till Isabel Schoultz för att studera strategier som parterna i den kommande rättegången mot Lundin Energy använder. Omkring en fjärdedel av pengarna får Rustamjon Urinboyev för att skriva om centralasiatiska muslimska fångar i ryska fängelser.

Riksbankens jubileumsfond anslår totalt 6 261 500 kronor till Rättssociologiska institutionen. Drygt 4,8 miljoner går till Isabel Schoultz forskningsprojekt ”Rättvisa och ansvarsutkrävande vid företags involvering i internationella brott. Rättsliga strider och strategier i Lundin-rättegången”. Svenska åklagare väckte åtal mot Lundin Energy och två av dess företrädare i november 2021. De tilltalade är misstänkta för att ha hjälpt den dåvarande sudanesiska regimen att begå folkrättsbrott mellan 1999 och 2003 för att säkra bolagets oljeverksamhet i södra Sudan. Utifrån rättsliga dokument, observationer och intervjuer ska Isabel Schoultz, tillsammans med Nina Törnqvist (Uppsala universitet) och Fanny Holm (Umeå Universitet), undersöka den rättsliga argumentationen och interaktionen mellan parterna under rättegången.

Isabel Schoultz har tidigare studerat företags försvarsstrategier mot brottsmisstankar, bland annat rättegången mot tre tidigare chefer på Telia Company AB som åtalades för mutbrott i Uzbekistan.

Rustamjon Urinboyev får närmare 1,5 miljoner för att studera rättspluralism och centralasiatiska muslimska fångars vardagsliv i ryska multikulturella fängelser. Bakgrunden till projektet är Rustamjon Urinboyevs tidigare etnografiska fältarbete bland muslimska uzbeker i ryska fängelser och att det senaste århundradets straffrättsliga reformer inte har gett förväntade resultat. Ryska fängelser präglas av hårda straff, religiös och etnisk mångfald och kriminell subkultur sprungen ur Gulagsystemet. Kunskap om hur fängelsemiljön formar identitet och livsvägar är viktigt för vår förståelse av straffrätt och ideologier. Resultaten redovisas i Rustamjon Urinboyevs kommande bok Legal Pluralism, Informality and Everyday Life in the Multicultural Russian Prisons som publiceras av University of California Press.

 

Läs mer om Isabel Schoultz forskning

Läs mer om Rustamjon Urinboyevs forskning