The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Professor Anna Lundberg

Anna Lundberg

Head of department

Professor Anna Lundberg

Rättssäkerheten i andrummet : en intervju om asylintervjun ur ett god man-perspektiv

Author

  • Anna Lundberg

Summary, in Swedish

När asylsökande barn och unga söker skydd i Sverige utan sina föräldrar tillsätts lekmän som gode män av kommunens överförmyndarnämnd. Uppdraget som god man utgår ifrån föräldrabalken och barnkonventionen: man ska vara ”erfaren, rättrådig och i övrigt lämplig för uppdraget” (11 kap.?12 och 13 §§ föräldrabalken). Mer än så krävs även särskild lämplighet för att arbeta med barn i en utsatt situation, kunskap om barns behov i olika åldrar samt goda kunskaper om det svenska samhället. Vidare ska man vara opartisk i förhållande till myndigheter och framför allt ha förmågan att föra den minderåriges talan för att få adekvat omsorg, sjukvård, skolgång med mera. Att vara god man innebär således att företräda barnet eller ungdomen, den så kallade huvudmannen, i ekonomiska och vissa juridiska sammanhang, men framför allt att som vårdnadshavare föra barnets talan i möten med myndigheter

Publishing year

2021

Language

Swedish

Pages

93-104

Publication/Series

Rättssäkerheten och solidariteten - vad hände? : en antologi om mottagande av människor på flykt

Document type

Book chapter

Topic

  • Law and Society
  • International Migration and Ethnic Relations

Keywords

  • Flyktingbarn
  • God man
  • Sverige

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

  • ISBN: 9789179296889