The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Professor Anna Lundberg

Anna Lundberg

Head of department

Professor Anna Lundberg

Asylarkivet

Author

 • Torun Elsrud
 • Sabine Gruber
 • Sofia Häyhtiö
 • Anna Lundberg
 • Emma Söderman
 • Sanna Vestin

Summary, in Swedish

Detta arkiv innehåller en tematiserad sammanställning av forskningsdata som samlats in i intervjuer med personer som har egna erfarenheter av asylprocessen i Sverige, personer som har erfarenheter av asylkontexten genom sina yrken och personer ur civilsamhället som har engagerat sig på frivillig basis för att stödja människor i asylprocess. Materialet är hämtat från projektet Insamling av forskningsdata för granskning av lagstiftning, lagtillämpning och rättssäkerhet för människor som sökte asyl i Sverige under perioden 2015-2017. Det är ett 1-årigt så kallat akutprojekt finansierat av Formas (Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande). Akutprojekt av detta slag syftar till att samla in data och att sammanställa denna som underlag för senare vetenskaplig forskning.

Department/s

 • School of Social Work

Publishing year

2022

Language

Swedish

Document type

Working paper

Topic

 • International Migration and Ethnic Relations
 • Law and Society
 • Public Administration Studies

Keywords

 • Flyktingar
 • Sverige

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

 • ISBN: 9789179294618