The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Professor Anna Lundberg

Anna Lundberg

Head of department

Professor Anna Lundberg

"Även Om Du är Analfabet Så Antar Jag Att Du ändå Har En Tidsuppfattning Som Alla andra." : En Kvalitativ Analys Av Temporala motsättningar I Svensk asylbyråkrati

Author

 • Anna Lundberg
 • Anna Lindberg
 • Mehek Muftee

Summary, in Swedish

Artikeln undersöker temporal styrning i den svenska asylbyråkratin genom en kvalitativ analys av tio familjers asylakter. Dessa består av över 5 000 sidors dokumentation: asylutredningsprotokoll, beslut, domar, intyg, överklaganden, inlagor, personliga brev, minnesnoteringar med mera. Studien fokuserar särskilt på Migrationsverkets beslut och de muntliga utredningar som myndighetens handläggare har protokollfört. Tre inneboende och överlappande motsättningar, som är relaterade till Migrationsverkets temporala styrning, identifieras i studien: 1) jakten på den kronologiska berättelsen i asylutredningen å ena sidan och ett kaosartat förflutet å den andra, 2) en frenetisk tidsanvändning som tar sig uttryck i en hetsig process samtidigt som den asylsökande är försatt i långvarig väntan, 3) en framåtsyftande redogörelse som inte får vara spekulativ samtidigt som spekulation, åtminstone delvis, är en ofrånkomlig del av att försöka göra sannolikt att man är i behov av skydd. Motsättningarna har anknytning till såväl proceduren för bedömning av asylansökan som utfallet i ärendet. Artikeln pekar även på några av konsekvenserna av tidsstyrningens paradoxer såväl för de asylsökande i Sverige som på samhällsnivå.

Department/s

 • Department of Sociology of Law

Publishing year

2022-12-15

Language

Swedish

Pages

253-278

Publication/Series

Sociologisk Forskning

Volume

59

Issue

3

Document type

Journal article

Publisher

Sveriges Sociologförbund

Topic

 • Law and Society
 • International Migration and Ethnic Relations

Keywords

 • tidsstyrning
 • asylbyråkrati
 • Migrationsverket
 • aktstudie
 • rättssäkerhet

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

 • ISSN: 2002-066X