The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Ole Hammerslev

Ole Hammerslev

Professor

Ole Hammerslev

Retlig bevidsthed: Oplevelser og erfaringer af ret på tværs af tid og sted

Author

  • Stine Piilgaard Porner Nielsen
  • Ole Hammerslev

Summary, in English

Studier i retlig bevidsthed analyserer personers oplevelser, forståelser og handlinger relateret til deres retlige kontekst og viser, hvor mangfoldig og foranderlig retlig bevidsthed kan være som følge af retlig bevidstheds subjektive karakter. Tidligere litteraturstudier understreger retlig bevidstheds iboende forskellighed og fokuserer særligt på metodologiske fællestræk eller fællestræk indenfor landegrænser. Denne artikel bidrager til forskningsfeltet ved at illustrere de fællestræk, der gør sig gældende i retlig bevidsthed på tværs af tid og sted. I artiklen gennemgås retssociologiske studier, der anvender retlig bevidsthed som analytisk begreb, og artiklens fokus er afgrænset til studier i retlig bevidsthed, der analyserer socialt marginaliserede personers opfattelser af rettens betydning i deres interaktion med velfærdsstaten. Eksisterende forskning viser, at denne gruppe af borgere typisk oplever retten som allestedsnærværende, hvilket understreger væsentligheden af at fokusere på netop deres retlig bevidsthed, og hvordan deres opfattelser og forståelser får betydning for deres handlinger i en velfærdsstatslig kontekst.

Department/s

  • Department of Sociology of Law

Publishing year

2023

Language

Danish

Pages

69-81

Publication/Series

Retfærd: Nordisk juridisk tidsskrift

Volume

176

Issue

2

Document type

Journal article

Publisher

DJØF Forlag

Topic

  • Law and Society

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

  • ISSN: 0105-1121