The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Ana Maria Vargas Falla

Ana Maria Vargas Falla

Director of first and second cycle studies

Ana Maria Vargas Falla

Utan stöd utifrån är den fred som var så nära plötsligt mycket långt borta igen.

Author

 • Ana Maria Vargas Falla
 • Torsten Krause

Summary, in Swedish

Oavsett vilket scenario det blir ställer söndagens folkomröstning många saker på sin spets. En viktig fråga är om en fredlig samlevnad överhuvudtaget är möjligt i ett land där drygt hälften av befolkningen inte är redo att försonas. En annan aspekt är hur det internationella samfundet agerar. Hittills har det stött fredsprocessen såväl genom medling som ekonomiskt. Bland annat har Sverige erbjudit 1 miljard kronor för att stötta landets återuppbyggnad. Just nu är det internationella samfundets roll viktigare än någonsin. Utan stöd utifrån är den fred som var så nära plötsligt mycket långt borta igen.

Department/s

 • Department of Sociology of Law
 • LUCSUS (Lund University Centre for Sustainability Studies)

Publishing year

2016-10-07

Language

Swedish

Publication/Series

Sydsvenskan

Document type

Newspaper article

Publisher

Sydsvenska Dagbladet

Topic

 • Social Sciences Interdisciplinary

Keywords

 • Peace
 • Colombia
 • Conflict
 • Scenarios

Status

Published

Project

 • The Nature of Peace: Impacts on the environment in post-conflict societies

ISBN/ISSN/Other

 • ISSN: 1652-814X