The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Ana Maria Vargas Falla

Ana Maria Vargas Falla

Director of first and second cycle studies

Ana Maria Vargas Falla

Kuba är under stor press

Author

  • Ana Maria Vargas Falla
  • Kim Strömberg

Summary, in English

Möjligheten för kubaner att resa utomlands är en viktig symbolfråga och en av de rättigheter som det kubanska folket efterfrågat. Att fler reformer genomförs på Kuba den närmaste tiden är, som vi ser det, självklart. Utvecklingen går inte att skruva tillbaka.

Sannolikt är resereformen bara början på ett liberalare Kuba. Det kommer ytterligare att aktualiseras när de som styrt landet sedan revolutionen 1959 måste ersättas inom de närmaste åren.

De reformer som skedde innan den nya resereformen antogs fokuserade på ekonomisk liberalism. Resereformen är ett trendbrott genom att den fokuserar på medborgerliga rättigheter. Förhoppningsvis är det ett steg på vägen också mot ökad åsiktsfrihet, pressfrihet och rätten att fritt välja politiska ledare.

Department/s

  • Department of Sociology of Law

Publishing year

2013-03-25

Language

Swedish

Publication/Series

Sydsvenskan

Document type

Newspaper article

Publisher

Sydsvenska Dagbladet

Topic

  • Law and Society

Keywords

  • Kuba
  • Reforms
  • Raul Castro
  • Economic Reform

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

  • ISSN: 1652-814X