Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Karsten Åström

Professor

Forskningsområden

  • Expertkunskap i domstol
  • Välfärdens reglering
  • Rättstillämpande professioner

Pågående forskning

Karsten Åström leder forskningsprojektet ”Expertkunskap som grund för rättsliga avgöranden – En studie av hur professionell kunskap överförs till och används av jurister vid beslutsfattande i domstol” (VR finansierat) tillsammans med Eva Friis.

Det övergripande syftet med studien är att beskriva och analysera svenska domstolars beslutsfattande i tre typer av mål; brott mot liv och hälsa, socialt bistånd och mål enligt Plan- och bygglagen (PBL). Forskningsfrågan är hur kunskap som grundas i andra källor än rättskällor och produceras med andra metoder än juridisk metod överförs och läggs till grund för argumentation och beslutsfattande i domstol.

Karsten Åström medverkar också i projektet "Det professionella landskapet" (Thomas Brante, VR), där han tillsammans med Kerstin Svensson studerar den sociala regleringens professioner.

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Karsten Åström
E-post: karsten [dot] astrom [at] soclaw [dot] lu [dot] se

Professor emeritus

Rättssociologiska institutionen

31

Karsten Åström är Jur dr, MA och professor i rättssociologi vid Lunds universitet och gästprofessor i välfärdsrätt vid Linköpings universitet. Karsten Åström arbetar sedan 1980-talet med ett välfärdsrättsligt tema och har bland annat utvecklat begreppet "parallella normbildningsprocesser”.

Rättssociologiska institutionen

Lunds universitet
Besök: Allhelgona Kyrkogata 14 M
, 223 62 Lund


Postadress: Box 42, 221 00 Lund

Samhällsvetenskapliga fakulteten