Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Fotografier från avslutningsceremonin 2024 för Kandidatprogram i kriminologi

Ett klassfoto på avgående gruppen kriminologistudenter.

Fredag 31 maj hölls avslutningsceremonin för en ny grupp studenter som i tre år studerat, analyserat och reflekterat kring avancerad samhällsvetenskaplig forskning med fokus på kriminologi, sociologi, rättssociologi och juridik.

På Kandidatprogram i kriminologi har de avgående studenterna fått kunskaper om hur brottslighet och åtgärder mot brott påverkar människor och samhället. Ur sociologiska perspektiv diskuterar de kriminella livsstilar, våld, brottsoffer och rädsla för brott, ekonomisk brottslighet, straff- och behandlingsinstitutioner, poliser och polisväsendet. Från rättssociologiska perspektiv studerade de normers och rättsreglers funktioner i familj, skola, arbetsplats och samhälle; vilka förhållanden som leder till att nya lagar stiftas och om lagar får önskande effekter eller inte.

Utbildningen tränar studenterna i kritiskt tänkande, självständig problemlösning, att betrakta företeelser ur olika perspektiv och analysera dessa med samhällsvetenskaplig teori eller metod; att studera och förstå texter med ett avancerat innehåll, söka och värdera information i syfte att besvara frågeställningar och formulera sig och argumentera klargörande i tal och skrift.

De examinerade kandidaterna i kriminologi kan inom korta och långa tidsramar självständigt sammanställa, kritiskt granska och värdera olika typer av beslutsunderlag och rapporter, samt utföra kvalificerade analyser.

Två personer bakom ett podium.
Patrik Olsson (vänster) som är programansvarig för Kandidatprogram i kriminologi ser över avslutningsceremonins tekniska aspekter med en lokaltekniker.
David Wästerfors under sitt tal.
Professor David Wästerfors festtal avhandlade bland annat den något krångliga definitionen av kriminologi.
Anna Lundberg talar inför publik
Professor Anna Lundberg talade om akademisk frihet och utmaningarna som forskning och högre utbildning står inför.
Ana Maria Vargas Falla bakom podiet
Ana Maria Vargas Falla är ansvarig studierektor för Kandidatprogram i kriminologi. Hon läste kriminologi i Colombia och påminde om att försöka se mänskligheten i alla människor, även de som sitter i fängelse.
Elin Medelberg håller en mikrofon.
Examinerade kriminologistudenten Elin Medelberg sjöng låten "Imagine" av John Lennon.
Två personer som står framför en publik.
Kriminologernas universitetsförenings avslutningstal till den avgående klassen levererades av Marica Eriksson och Moa Claesson.