Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Många svenska journalister utsätts för hot och hat

Svartvit bild på staplade tidningsframsidor.

Problemet leder bland annat till självcensur och negativa hälsoeffekter.

Göteborgs-Posten och Svenska journalistförbundets skriver om en enkätundersökning gjord inom forskningsprojektet ”Hot och hat mot journalister: Konsekvenser avseende yttrandefrihet och demokrati”. Drygt 3000 av Journalistförbundets medlemmar svarade på enkäten, som visar att 23 procent utsatts för olaga hot kopplade till yrkesutövandet under de senaste tre åren – 70 procent har mottagit förolämpningar.

Forskningsledare Måns Svensson och doktoranden Oscar Björkenfeldt skriver att många utsatta journalister mår dåligt. För att undvika påhopp anpassar eller avstår en del från att rapportera om ämnesområdena migration, diskriminering, kriminalitet och jämställdhet, som upplevs generera mest hot och hat. Förtroendet för rättens förmåga att ta tillvara journalisternas intressen som brottsoffer är lågt. Däremot är tilliten för arbetsgivarens förmåga att hantera hot och hat är förhållandevis hög.

Även Sveriges television uppmärksammade enkätstudien och framhöll den särskilda utsattheten bland journalister med utländsk bakgrund.
– Vi ser att de i stor utsträckning mottar hot och hat av rasistisk natur. Vi ser också att den här gruppens hälsa påverkas mer negativt av utsattheten men också att de i högre mån avstår att rapportera om ett ämne på grund av hot och hat och det är ju såklart extremt oroväckande, sa Oscar Björkenfeldt till SVT:s reporter.

 

Se och läs Sveriges televisions inslag på svt.se/kultur.

Läs Svenska journalistförbundets artikel på sjf.se. Där hittar du även en sammanfattning av enkätstudien (pdf, ny flik).

Göteborgs-Postens artikel ligger bakom betalvägg på gp.se, men kan läsas av Lunds universitets studenter och anställda i mediearkivet Retriever.

 

Besök forskningsprojektets sidor för mer information.

Måns Svensson. Foto: Theo Hagman-Rogowski

Måns Svensson är docent vid rättssociologiska institutionen och professor i rättssociologi vid Högskolan i Halmstad. Han disputerade 2008 med avhandlingen “Sociala normer och regelefterlevnad”.

Oscar Björkenfeldt

Oscar Björkenfeldt är doktorand i rättssociologi med finansiering från Brottsoffermyndigheten (Brottsofferfonden). Han har en master och en kandidat i rättssociologi från Lunds universitet; och har sedan tidigare arbetat som junior analytiker hos Oxford Research AB samt som forskningsassistent vid Lunds universitet.