Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Professionella i möte om rättssociologi i praktiken

Marek Lakatos håller i en presentation.
Marek Lakatos, projektsamordnare i Höörs kommun, presenterar under praktikermötet i Gamla biskopshuset. Foto: Theo Hagman-Rogowski

Under eftermiddagen 11 mars möttes ett flertal myndighetsrepresentanter i Gamla biskopshuset för att bland annat diskutera erfarenheter av att ha Rättssociologiska institutionen studenter som praktikanter i verksamheten. Det var det första praktikermötet sedan pandemirestriktioner infördes 2020.

Praktikerträffen är till för att utbyta erfarenheter mellan praktiken och universitetet, att knyta framtida samarbeten men även underhålla redan pågående samarbete.
– Vi informerar om praktikkursen och våra studenters kompetenser. Vad vi sett de senaste gångerna är att det även knyts kontakter mellan de olika arbetsplatserna vilket är väldigt givande, säger Anna Sonander, Rättssociologiska institutionens studierektor.

Varje hösttermin får studenter som fullgjort minst 120 högskolepoäng, varav 60 inom rättssociologi, lov att praktisera på en självvald arbetsplats. Bland studenter i rättssociologi och på kandidatprogrammet i kriminologi är polismyndigheten, tingsrätten och olika vårdinstitutioner populära praktikplatser.
– Praktikanter får prova på olika verksamheter, till exempel att följa med sociala jouren eller socialarbetare på stan och vara med på myndighetssidan, säger Marek Lakatos, projektkoordinator i Höörs kommun, som 2019 var praktikhandledare för en av Rättssociologiska institutionens studenter vid enheten för öppenvård och förebyggande arbete i Malmö stad.
– Det är viktigt att praktikanten känner sig som en anställd, har tillgång till hela verksamheten, får tillgång till dator och mejl, är med på APT och blir sedd som en del av arbetsgruppen.

Studenter som inte söker praktikkursen kan istället välja på att studera utomlands som utbytesstudent vid ett annat universitet eller att söka valfria kurser i andra ämnen. Men det finns unika fördelar för studenter som ger sig ut i arbetslivet.
– Studenterna får en möjlighet att använda och prova kunskapen och kompetenserna de erhållit på universitetet, vilket underlättar för dem när de ska formulera sina kompetenser. Studenterna får också ofta ett kontaktnät som kan vara bra att ha efter studierna, detsamma gäller arbetslivserfarenheten, säger Anna Sonander.

 

Besök Rättssociologiska institutionens kurssidor för arbetslivspraktik för att läsa mer om kurserna.
 
Rättssociologi arbetslivspraktik (RÄSA40)
 
Kriminologi: Arbetslivspraktik (KRIA36)

 

Photo of Anna Sonander by Emma Lord.

Anna Sonander är lektor och studierektor på Rättssociologiska institutionen. Hon disputerade 2008 med doktorsavhandlingen ”Att arbeta med barn som brottsoffer”.