Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskning ska förstärka marginaliserade röster i nordisk-baltisk grön omställning

Ida Nafstad. Foto: Emma Lord
Ida Nafstad. Foto: Emma Lord

NordForsk, en organisation under Nordiska ministerrådet som finansierar forskningssamarbeten inom Norden, tilldelade Ida Nafstad motsvarande 324.000 euro som en del av ett större forskningsanslag. Hennes forskargrupp ska främja demokratiskt engagemang och deltagande bland marginaliserade grupper i miljöpolitiskt beslutsfattande.

Transitional Environmental Justice (EnJUSTICE) är ett nytt forskningsprojekt som syftar till att föra in marginaliserade gruppers röster i samtalet om den nordisk-baltiska regionens strategi för grön omställning. Vasileios Galis från IT-Universitetet i Köpenhamn leder projektgruppen som även inkluderar Ida Nafstad från Rättssociologiska institutionen.

"Klimatstrategier inkluderar sällan mindre länder, ursprungsbefolkningar eller lokala medborgare, vars unika sociala system, värderingar och kunskap ignoreras", säger Ida Nafstad. "Detta går stick i stäv med den nordiska traditionen att involvera alla intressenter i offentliga politiska beslut."

Läs hela artikeln om EnJUSTICE på vår engelska webbplats.