Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Leder reseförbud till mer internationaliserade klassrum?

En skylt med uppmaning om att stanna hemma för att vinna mot Covid-19

Universitet över hela världen har stängt sina campus och vänt sig till digitala undervisning. Även om studenterna sitter fast hemma kan den nya miljön ha fördelar mot en konventionell akademisk miljö.

Martin Joormann, postdoktor vid Rättssociologiska institutionen, representerar Lunds universitet i VirtualLAS, ett digitalt undervisningsprojekt som involverar universitet i fem länder, initierat vid University College Freiburg i Tyskland. Projektet satsar på internationalisering och undervisningen kommer att fokusera på lagarbete, interkulturell kompetens och dialog mellan studenter och föreläsare.

Målet är att skapa internationella, digitala inlärningsmiljöer som erbjuder "akademiskt samarbete som långt överskrider de geografiska, politiska och sociala gränserna för traditionell undervisning och lärande."

Tillsammans med föreläsare vid universitet i Polen och Tyskland undervisar Martin Joormann på kursen "European Union Rising up to Current Challenges". Han ansvarar för migration i Europa, under temat "the future of mobility and open borders".

”Huvudskillnaden för studenterna kommer antagligen att vara att det är forskare och föreläsare från fyra olika europeiska universitet - Freiburg, Krakow, Torun och Lund - som kommer att hålla föreläsningar och seminarier, säger Martin Joormann.

 

Det finns fortfarande platser öppna för LU-studenter som är intresserade av att lyssna på föreläsningar och seminarier (tyvärr utan möjlighet att få akademiska poäng). Besök VirtualLAS webbplats och klicka på "European Union Rising up to Current Challenges" för mer information.

Martin Joormanns kontaktinformation finns på hans personliga sida.

 

German Academic Exchange Service (DAAD) International Virtual Academic Collaboration Program finansierar VirtualLAS.

Martin Joormann

Martin Joormann disputerade vid Rättssociologiska institutionen i maj 2019 på avhandlingen Legitimized Refugees, som undersöker juridiska beslut av prejudikatsvärde skrivna hos Migrationsöverdomstolen och hur de påverkar asylsökandes liv. I augusti 2020 påbörjade han sin internationella postdok vid institutionen.