Oscar Björkenfeldt spred visdom på Sveriges radios seminarium om hat och hot mot journalister

Oscar Björkenfeldt i panelen på Sveriges radios digitala seminarium.

Den 9 december höll Sveriges radio seminariet ”Röster som inte får tystna - om hat och hot mot journalister”. Bland de fem paneldeltagarna fanns Rättssociologiska institutionens doktorand Oscar Björkenfeldt. Han undersöker hur och under vilka förutsättningar hat och hot mot journalister online riskerar att försvaga yttrandefrihet och demokrati.

Oscar Björkenfeldt påtalade att journalister utsatts för kritik så länge yrket funnits, men digitaliseringen har splittrat nyhetskonsumtionen i samhället och medfört att status och trovärdighet för traditionell journalistik blivit något lägre.
– Samtidigt som den utvecklingen pågår har det blivit väldigt mycket enklare att uttrycka missnöje mot journalister. Sociala medier är både ett rätt så nytt verktyg och otroligt effektivt om man vill göra detta, speciellt i organiserad form.

 

Se hela seminariet på sr.se. Oscar Björkenfeldts medverkan börjar cirka 36 minuter in.

Du kan också lyssna på seminariet på sr.se. Oscar Björkenfeldt kommer in efter ungefär 35:45.

Läs mer om Oscar Björkenfeldts forskning på sidorna för ”Hot och hat mot journalister: konsekvenser avseende yttrandefrihet och demokrati ”.

Oscar Björkenfeldt. Foto: Privat

Oscar Björkenfeldt är doktorand i rättssociologi med finansiering från Brottsoffermyndigheten (Brottsofferfonden). Han har en master och en kandidat i rättssociologi från Lunds universitet; och har sedan tidigare arbetat som junior analytiker hos Oxford Research AB samt som forskningsassistent vid Lunds universitet.