Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Peter Bergwall är nu doktor i rättssociologi

Peter Bergwall

På disputationen den 7 maj försvarade Peter Bergwall framgångsrikt sin avhandling “Exploring paths of justice in the digital healthcare”.

Peter Bergwall studerat sjukvårdstjänster som tillhandahålls via telefonappar sedan 2016. Under sin perioden för forskarstudierna har nätläkartjänster i Sverige gått från ett marginellt fenomen till en tillgänglig mainstream-tjänst som utmanar den vanliga vården. Även om nätläkare gör läkarvård mer tillgänglig för användarna - främst unga, friska stadsbor - finner Peter Bergwall att vården inte har ökat för allmänheten.

Läs mer på vår engelska webbplats om Peter Bergwalls studie om nätläkartjänsten Kry och motsättningen mellan lag och praxis inom den svenska hälso- och sjukvården.