Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Bättre kunskap om Barnkonventionen när 14 länder klara med digital plattform

Ballonger släpps vid universitetsplatsen.

Den digitala plattformen Child Rights Online har nu lanserats i 14 länder och ska ge lärare och lärarstudenter bättre kunskap om Barnkonventionen för att erbjuda barn och unga en mer inkluderande och jämlik skolgång.

Det senaste året har Barnrättsinstitutet vid Lunds universitet jobbat med den internationella digitala plattformen Global Child Rights Online som ska stärka barns rättigheter i skolan.

Barns rättigheter stärks genom nationella nätverk

Den digitala plattformen har skapats tillsammans med 16 nationella nätverk av förändringsagenter för barnets rättigheter i Afrika, Asien och Latinamerika.

Under våren 2018 har 14 av dessa 16 nationella nätverk genomfört lanseringar av plattformen tillsammans med intressenter från utbildningsministerier, universitet, högskolor och lärarutbildningar samt NGOs.

Satsningen är en metodutveckling inom ramen för Sidas arbete med kapacitetsutveckling och innovativa lösningar som kan stödja långsiktig hållbarhet.

Öppen för alla som arbetar med barn

Plattformen har ungefär 500 användare och förväntas växa nu när den är öppen för alla besökare på webben. När projektet avslutas kommer Barnsrättsinstitutet att fortsätta driva och utveckla plattformen tillsammans med de internationella nätverken.

Hela plattformen är öppen för alla som arbetar med barn eller möter barn i sin yrkesroll.

Besök plattformen Global Child Rights Online här

Vidare med forskning

Barnrättsinstitutet (eller CRI Child Rights Institute) vid Lunds universitet har under det senaste halvåret jobbat med att få in finansiering för att kunna jobba mera aktivt med forskning.

– Just nu går vi delvis från utbildning till forskning, säger Per Wickenberg, som är Seniorprofessor på Rättssociologiska insitutionen och en av kontaktpersonerna för Barnrättsinstitutet vid Lunds universitet.

Nu samlar tre forskare vid Barnrättsinstitutet, bland andra Per Wickenberg, in texter till en publikation som ska ta upp implementeringen av barnens rätt i undervisning.

– Den digitala plattformen skapar en bra kontaktyta och nu har vi gått ut till alla forskare i nätverken och bjudit in dem att skicka in artiklar och rapporter som berör implementeringen av barns rätt i undervisning. Vi hoppas att det kan bli ett specialnummer (special issue) och en rapportbok, säger Per Wickenberg.

Den 26 november 2018 hålls ett öppet seminarium om nya forskningsidéer inom barns rättigheter. Allmänheten är välkommen. Maila Per Wickenberg per [dot] wickenberg [at] soclaw [dot] lu [dot] se för att anmäla dig.