Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Lena Svenaeus: DO har bagatelliserat diskriminering

Lena Svenaeus
Lena Svenaeus är arbetsrättsjurist med domarbakgrund och har bland annat haft tjänster som Jämställdhetsombudsman (JämO) och chef för Statens haverikommission.

Den tidigare jämställdhetsombudsmannen är kritisk till hur Diskrimineringsombudsmannen arbetat med diskrimineringsärenden.

Rättssociologiska institutionens forskare Lena Svenaeus skriver i Svenska dagbladet att mer än hälften av alla arbetsgivare struntar i jämställdhetslagen sedan Jämställdhetsombudsmannen och tre andra myndigheter ersattes av Diskrimineringsombudsmannen (DO) 2009. Detta har möjliggjorts genom att DO i drygt tio år negligerat både det förebyggande arbetet mot diskriminering och att upprätthålla det individuella diskrimineringsskyddet. Istället har myndigheten fokuserat på informationskampanjer.

”DO har bagatelliserat diskriminering genom att ägna sig åt att diskutera dess orsaker i stället för att tala med de drabbade och försöka åtgärda kränkningar som de varit utsatta för”, skriver Lena Svenaeus, som var Jämställdhetsombudsman 1994-2000.

För att åtgärda problemet föreslår hon bland annat att DO:s nytillträdda chef Lars Arrhenius tar initiativ för att klargöra DO:s otydliga mandat och att han förser myndigheten med den kompetens som krävs för att bedriva professionell tillsyn över lönekartläggningar och andra förebyggande åtgärder enligt diskrimineringslagens bestämmelser.

 

Läs hela Lena Svenaeus debattartikel på svd.se

Information om Lena Svenaeus forskning finns på hennes personliga sida.