Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Bild på Davor Vuleta

Davor Vuleta

Affilierad forskare

Bild på Davor Vuleta

Ekonomisk Otrygghet : En deskriptiv analys av migranters överskuldsättning

Författare

  • Davor Vuleta

Summary, in Swedish

Rapporten, som är resultat av samarbetet mellan Kronofogden och Rättssociologiska institutionen vid Lunds universitet, har sitt avstamp i rättens betydelse för att de niera och mäta överskuldsättning. Den lyfter upp och sammanför två av samhällets och rättssystemets stora problemområden: migration och överskuldsättning. Empirin i rapporten utgöras av en samkörning av Kronofogdens utsöknings- och indrivningsdatabas med Statistiska centralbyråns databas som har gett information om gäldenärernas socioekonomiska bakgrund. Den skapar ny kunskap kring överskuldsättning i samhället generellt och för migranter i synnerhet. I rapporten studeras dels vilka som är överskuldsatta i Sverige, dels vilka faktorer som påverkar överskuldsättningen. För att få en djupare förståelse av överskuldsättningens spridning undersöks även skillnaderna mellan statliga skulder och övriga skulder, samt om socioekonomiska variabler påverkar dessa skillnader.

Avdelning/ar

  • Rättssociologiska institutionen

Publiceringsår

2018-02-04

Språk

Svenska

Publikation/Tidskrift/Serie

Sociology of Law Research Report

Issue

1

Dokumenttyp

Rapport

Förlag

Media-Tryck, Lund University, Sweden

Ämne

  • Law and Society

Nyckelord

  • överskuldsättning
  • utrikes födda
  • invandrare
  • Kronofogdemyndigheten
  • Kronofogden

Status

Published

Report number

2018

ISBN/ISSN/Övrigt

  • ISSN: 1404-1030
  • ISBN: 978-91-7753-587-4