Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Pågående forskning

Aktiva forskningsprojekt inom EconSec

Credit Society

Ett tvärvetenskapligt nätverk, finansierat av Pufendorfinstitutet, som under 2015-2016 fokuserade och analyserade olika aspekter av kreditsamhället. Nätverket utgår från det paradoxala att kredit samtidigt möjliggör ett gott liv som det utgör en risk att uteslutas från detta för dem som inte lyckas få kredit eller har hamnat i överskuldsättning. Olika samarbeten inom detta nätverk ligger till grund för flera av de nu pågående aktiviteterna vid EconSec.

Digital Consumption and Over-Indebtedness Among Young Adults in Sweden

Ett forskningsprojekt som finansierades av kronofogdens vetenskapliga råd och som ursprungligen utfördes under 2015-2016 i samarbete mellan Lunds universitets internetinstitut och EconSec. Forskargruppen som arbeta med projeketet utgjordes av Stefan Larsson, Lupita Svensson och Hanna Carlsson. Projektet är formellt avslutat, men temat genererar fortsatt intresse och under 2020 är det föremål för fortsatt forskning inom ramen för en masteruppsats.

Business as Usual

Detta är ett projekt, som har bedrivits i samarbete med Kriminologiska institutionen på Stockholms universitet och med finansiering av Riksbankens Juileumsfond. Det syftar till att studera vilka strategier företag tillämpar när de bemöter beskyllningar om brott. Projektet som idag leds av Isabel Schoultz, utgår från tre medialt uppmärksammade företag med olika ägarstrukturer, samtliga med anknytning till Sverige: Telia Sonera, Lundin Petroleum och Stora Enso.

Sleeping Rough in Sweden

Projektet om hemlöshet, som bland annat syftar till att bidra till teoriutveckling avseende social marginalisering och migration, är ett samverkansprojekt med forskare från Lunds universitet (Martin Joormann), University of Bern (Annika Lindberg) och HES-SO Valais-Wallis in Switzerland (Lisa Marie Borrelli). Projektet undersöker hur statliga och icke-statliga aktörer adresserar hemlöshet bland personer med olika medborgarskap och uppehållsrättslig status i Malmö, Göteborg och Stockholm.

The Social Control of Debt - A Quantitative Study of Housing Foreclosures in Sweden

Detta utgör Mikael Lundholms avhandlingsprojekt och ingår i det samarbete mellan Lunds universitet och Kronofogden som etablerades 2012. Syftet med projektet är bland annat att ge en empirisk beskrivning av den process genom vilken människors bostäder utmäts av kronofogden. Analysen genomförs med utgångspunkt i rättssociologiska teorier om social kontroll.

The Social construction of parallel society

Begreppet ’utsatta områden’ är väl etablerat i den svenska debatten och förknippas ofta med olika sociala och ekonomiska problem där migration och invandring knyts till kriminalitet och utanförskap. Under senare år utsatta områden kommit att beskrivas i termer av parallellsamhällen. Projektet avser bland annat  att kritisk granska hur den framväxande diskursen påverkar förutsättningarna för de boende i dessa områden. Projektet leds av Ida Nafstad vid Rättssociologiska institutionen i Lund.

Economic (un)security – overindebtedness among migrants in Sweden

Syftet med projektet är att skapa ny kunskap kring överskuldsättning i samhället generellt och för migranter i synnerhet, samt att belysa överskuldsättningens roll i socialt utanförskap och segregation. Forskningens empiri har sin grund i sammanslagningen av två databaser: Kronofogdens indrivningsdatabas med SCBs bakgrundsdatabas. Projektet är Davor Vuletas avhandlingsprojekt.

The Role of Social Norms in Fighting Corruption in Local Governments

Projektet finansieras av ‘Swedish International Centre for Local Democracy’ (ICLD) och syftar till att utveckla förståelsen av hur samhälleliga sociala normer har betydelse för förutsättningarna att motverka den informella ekonomins negativa konsekvenser. I projektet som leds av Måns Svensson ingår också forskarna Per Wickenberg och Andreas Mattsson, båda från Lunds universitet.

The Multilevel Orders of Corruption

Konceptet ’Multilevel Orders of Corruption’ låter sig inte enkelt översättas till svenska, men innebär i enkla ordalag att korruption och informell ekonomi bäst förstås genom en analys som inbegriper regler och normer på olika nivåer i samhället. Projektet leds av Måns Svensson och inkluderar forskarna Matthias Baier och Rustam Urinboyev.