Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Islamic Law Egypt

Adjudicating Islamic Family Law in Egypt: Continuity and Rupture

Projektet fokuserar på prövning av muslimsk giftermåls- och skiljmässolag i egyptiska domstolar före och efter revolutionen 2011. Mer generellt fokuserar forskningen på intersektionalitet mellan lag, religion och genus inom detta fält. Målet är att bidra till den vetenskapliga litteraturen om lag i kontext och utövning, mer specifikt till den växande mängden litteratur om implementering av den från sharia härrörande familjelagstiftningen i domstolar. Givet att muslimsk familjerätt tillsynes är hämtad från påbuden i islamisk sharia är ett annat mål att belysa intersektionalisteten mellan lag och islamisk normativitet inom detta rättsområde och hur rättsligt tänkande formas av en modern, positivistisk förståelse av lag och rätt. I studiens kärna var en analys av domstolsförfaranden vid fem familjedomstolar i Kairo. Med avsikt att undersöka hur familjedomstolar i Kairo integrerar olika sociala klasser i vad de anser är islams essens, hämtar hon material från fem familjedomstolar i olika områden i Kairo under perioden 2011-2015. Projektet tar upp hur domare formulerar begrepp kring genusrelationer i relation till giftermåls- och skilsmässokontraktioner.

Mer information på projektets engelska sida.

PUBLIKATIONER

Filling Gaps in legislation: The Use of Fiqh by Contemporary Courts in Morocco, Egypt, and Indonesia
Monika Lindbekk, Dupret, B., Utriza Yakin, A. & Bouhya, A., 2019, (Accepted/In press) I : Islamic Law and Society.27, 3

Review of Mulki al-Sharmani, Gender Justice and Legal Reform in Egypt: Negotiating Muslim Family Law.
Monika Lindbekk
, 2019, (Accepted/In press) I : Religion and Gender.9, 1

Introduction: Uses of the Past: Sharīʿa and Gender in Legal Theory and Practice in Palestine and Israel
Monika Lindbekk
, Edres, N. & Schneider, I., 2018, Uses of the Past: Sharīʿa and Gender in Legal Theory and Practice in Palestine and Israel. Edres, N. & Schneider, I. (red.). Wiesbaden: Otto Harrassowitz Verlag