Termin 1

Hösttermin. SOCA74: Sociologi: Kriminologi, 30 hp

Kriminologiprogrammets första termin

Sociologi: Kriminologi, 30 hp, (SOCA74)

Termin 1 är en för programmet obligatorisk kurs som ger grundläggande kunskaper i samhällsvetenskaplig teori och metod. Syftet är att ge dig grundläggande vetenskapliga verktyg för att analysera kriminologiska problemställningar.

Kursen läses på Sociologiska institutionen.

För kursbeskrivning, kursplan, litteratur och schema se Sociologens webbplats soc.lu.se.