Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Anna Lundberg

Anna Lundberg

Professor

Anna Lundberg

Rättssäkerheten i andrummet : en intervju om asylintervjun ur ett god man-perspektiv

Författare

  • Anna Lundberg

Summary, in Swedish

När asylsökande barn och unga söker skydd i Sverige utan sina föräldrar tillsätts lekmän som gode män av kommunens överförmyndarnämnd. Uppdraget som god man utgår ifrån föräldrabalken och barnkonventionen: man ska vara ”erfaren, rättrådig och i övrigt lämplig för uppdraget” (11 kap.?12 och 13 §§ föräldrabalken). Mer än så krävs även särskild lämplighet för att arbeta med barn i en utsatt situation, kunskap om barns behov i olika åldrar samt goda kunskaper om det svenska samhället. Vidare ska man vara opartisk i förhållande till myndigheter och framför allt ha förmågan att föra den minderåriges talan för att få adekvat omsorg, sjukvård, skolgång med mera. Att vara god man innebär således att företräda barnet eller ungdomen, den så kallade huvudmannen, i ekonomiska och vissa juridiska sammanhang, men framför allt att som vårdnadshavare föra barnets talan i möten med myndigheter

Publiceringsår

2021

Språk

Svenska

Sidor

93-104

Publikation/Tidskrift/Serie

Rättssäkerheten och solidariteten - vad hände? : en antologi om mottagande av människor på flykt

Dokumenttyp

Del av eller Kapitel i bok

Ämne

  • Law and Society
  • International Migration and Ethnic Relations

Nyckelord

  • Flyktingbarn
  • God man
  • Sverige

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

  • ISBN: 9789179296889