Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Anna Lundberg

Anna Lundberg

Prefekt

Anna Lundberg

Förskjutningar av välfärdsrättigheter och ansvar

Författare

  • Sofi Jansson-Keshavarz
  • Anna Lundberg
  • Hedvig Obenius

Redaktör

  • Sabine Gruber
  • Torun Elsrud
  • Anna Lundberg

Summary, in Swedish

"Jag har arbetat med barn i utsatta situationer i 30 år och har aldrig tidigare sett en svårare situation." Så beskrev en representant från civilsamhället situationen för barn och familjer som nyligen sökt asyl i Sverige, på en konferens i december 2019, som samlade ett stort antal frivilligorganisationer och offentliga aktörer. Organisationerna som fanns representerade på konferensen hade sökt och fått finansiering från Allmänna arvsfonden inom ramen för en satsning som avsåg att främja föreningslivets bidrag ”till att stärka, stödja och öka förutsättningar för nyanlända barns och ungas etablering i samhället” (Socialdepartementet 2014: 45). Bakgrunden var regeringens uppdrag åt Arvsfonden att prioritera ”det sociala stöd som krävs för barns och ungas goda start i Sverige […] exempelvis [genom] nätverksskapande eller språkinlärning” (Socialdepartementet 2014: 52). Mot denna bakgrund hade många civilsamhällesorganisationer planerat nya verksamheter i början av 2015, när man ännu inte visste hur många människor som skulle söka skydd i Sverige under det året. Totalt fick ett hundratal projekt finansiering från Arvsfonden för verksamheter som pågick mellan 2016 och 2019.?Det inledande citatet illustrerar väl den utveckling som sedan skulle komma att påverka, och som drabbade, de barn, ungdomar och vuxna som projekten riktade sig till samt projektens verksamheter och medarbetare. Förändringarna var allvarliga och genomgripande, vilket flera andra bidrag i den här antologin också bekräftar.

Publiceringsår

2021

Språk

Svenska

Sidor

319-334

Publikation/Tidskrift/Serie

Rättssäkerheten och solidariteten - vad hände? : en antologi om mottagande av människor på flykt

Dokumenttyp

Del av eller Kapitel i bok

Förlag

Linköping University Electronic Press

Ämne

  • Law and Society

Nyckelord

  • Flyktingar
  • Sverige

Aktiv

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

  • ISBN: 9789179296889